NSM: – Myndighetene har mangelfull forståelse av risikobildet

– Ja, det er klart at vi må bruke mer av samfunnets ressurser på forsvar, sikkerhet og beredskap. Det er det ingen tvil om, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) til Altinget etter at han fikk overrakt NSM-rapporten «Sikkerhetsfaglige råd. Et motstandsdyktig Norge».

Direktør i Nasjonal
sikkerhetsmyndighet (NSM) Sofie Nystrøm (til høyre) overrekker rapporten med
sikkerhetsfalige råd til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (i
midten) og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (til venstre).
Direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) Sofie Nystrøm (til høyre) overrekker rapporten med sikkerhetsfalige råd til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (i midten) og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (til venstre). Foto: Fredrik Varfjell / NTB
Christina Guldstad

Den nasjonale motstandsdyktigheten må styrkes, slår Nasjonale sikkerhetsmyndigheter (NSM) fast. NSM har kartlagt hva de mener er de viktigste sikkerhetsutfordringene frem mot 2030, og hva Norge må gjøre for å være best mulig rustet til å møte dem.

NSMs anbefalinger er samlet i rapporten «Sikkerhetsfalig råd. Et motstandsdyktig Norge». Rapporten ble overlevert justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) tirsdag 9. mai.

– Den alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen som preger Norge og resten av Europa i 2023 vil trolig vedvare mot 2030. Sikkerhetsnivået i det norske samfunnet er ikke der det bør være for å møte denne utviklingen, står det i rapporten.