NSM-opptrapping førte til tvungen lønnsnemnd for Akademikerne

Tonje Brenna grep søndag kveld inn og varslet tvungen lønnsnemnd for Akademikerne. Rikets sikkerhet og landets forpliktelser overfor Nato var tungveiende begrunnelser. Nær halve staben i NSM var tatt ut i streik fra mandag, og svært få var blitt innvilget dispensasjon. – Synd det skulle ende slik, sier Venstre-nestleder.

Tonje Brenna, arbeids- og sosialminister, grep søndag kveld inn etter rapporter fra NSM som pekte på at de ikke kunne ivareta sine oppgaver med en streikeutsatt stab. 
Tonje Brenna, arbeids- og sosialminister, grep søndag kveld inn etter rapporter fra NSM som pekte på at de ikke kunne ivareta sine oppgaver med en streikeutsatt stab. Foto: Beate Oma Dahle / NTB
Veslemøy Hedvig Østrem

Tvungen lønnsnemnd begrunnes i at Nasjonal sikkerhetsmyndighet NSM ikke vil kunne ivareta kritiske oppgaver ved uønskede hendelser. Det har NSM selv rapportert inn til justisdepartementet i løpet av helgen. Mandag var det meningen at 200 NSM-ansatte skulle ut i streik. Nå blir ikke det noe av. 

Det redegjorde Tonje Brenna for søndag kveld. Hun hadde tidligere på kvelden kalt inn Akademikerne til et møte der hun oppfordret dem til å be sine medlemmer om å gå tilbake til jobb mandag morgen. 

– Det er partene som har ansvaret for å finne løsninger på arbeidskonflikter. Det har de dessverre ikke klart. Med bakgrunn i den rapporten som NSM har kommet med, har jeg av nasjonale sikkerhetsgrunner ikke noe annet valg enn å gripe inn og stoppe streiken i konflikten mellom Akademikerne og staten, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna.

Det er Karianne Tung, som forvaltningsminister, som har hatt ansvaret for forhandlinger og mekling, mens Tonje Brenna som arbeidsminister har ansvaret for å vurdere rapporteringer som kommer inn fra relevante fagdepartementer. Dersom hun vurderer at det er nødvendig å gripe inn med tvungen lønnsnemnd, kaller hun partene inn til et møte og meddeler dette. 

– NSM er en av Norges tre etterretnings- overvåkings- og sikkerhetstjenester. Tjenestens hovedoppgave er å bedre Norges evne til å beskytte seg mot spionasje, sabotasje, terror og sammensatte trusler. Etatens vurdering er at det høye antallet i streik og at de har fått avslag på 84 av 86 dispensasjonssøknader medfører at NSM ikke vil kunne ivareta sine kritiske oppgaver knyttet til uønskede hendelser, sa Tonje Brenna da hun møtte pressen søndag kveld. 

NSM mener de ikke vil kunne levere tjenester som understøtter nasjonal sikkerhet, Forsvarets operative evne og NATOs operative evne i henhold til Hovedinstruksen for Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Forsvarssjefens operative krav gjennom hele krisespennet, fortsatte Brenna. 

Akademikerne skuffet

Akademikerne stats leder Kari Tønnesen Nordli beklager at dette ble utfallet. 

– Vi er skuffet for at vi har havnet her vi har havnet, og at vi ikke har klart å bli enige om dette gjennom mekling eller forhandlinger. Men vi forholder oss til at dette ble utfallet, og ber våre ansatte om å komme tilbake til arbeidet ved arbeidets begynnelse i morgen, sa Nordli i en kort kommentar til pressen søndag. 

Akademikerne har sammen med Unio streiket siden meklingen brøt sammen 24. mai.

Søndag var det også spekulasjoner om streikeuttaket i Mattilsynet kunne føre til at tvungen lønnsnemnd ville være utfallet. Ved to Nortura-slakterier var veterinærene tatt ut i streik, og dermed ble slaktingen av kylling utsatt. Fare for dyrevelferd ville da være avgjørende, men dette var altså ikke del av Brennas begrunnelse.

Også Sveinung Rotevatn, første nestleder i Venstre, som tidligere har kritisert regjeringen for håndteringen av dette lønnsoppgjøret, er kritisk. 

– Det var synd at det skulle ende slik. Denne konflikten er skapt ene og alene av regjeringen som ensidig har lyttet til LO i dette oppgjøret. Vi legger til grunn at dette nå betyr at Akademikerne får fortsette med en egen tariffavtale som gjør det mulig å rekruttere folk med høy utdanning til viktige jobber i staten, sier han i en kommentar til Altinget søndag kveld. 

Unio fortsetter å streike – trapper opp mandag

Unio er ikke omfattet av beslutningen. Der trappes streiken ytterligere opp fra mandag morgen. 

– Arbeids- og inkluderingsdepartementet har fått rapporter om utfordrende situasjoner også i virksomheter som er påvirket at Unio sitt streikeuttak, men kravene for å bruke tvungen lønnsnemd er og skal være høye. Vi vil på vanlig måte følge med på Unio-streiken videre og konsekvensene av den, sier Brenna ifølge en pressemelding fra departementet søndag. 

Det er en uke siden Unio og Akademikerne gikk ut i streik. Ansatte i en rekke departementer og underliggende etater la ned arbeidet. Blant annet har flere spørsmål rundt arbeidet med revidert nasjonalbudsjett blitt stående ubesvart og Trygve Slagsvold Vedum har gitt beskjed om at regjeringens perspektivmelding utsettes. 

Uenigheten handler om de to avtalene i staten, slik det har vært siden 2016. Staten har ønsket å samle alt i en avtale, både for LO, YS, Akademikerne og Unio. Det har ikke Unio og Akademikerne ønsket. LO og YS takket ja til et tilbud fra riksmekler Mads Ruland, som omtalte oppgjøret som et av de mest krevende oppgjøret han har forhandlet. 

Unio Stat har vært klare på at de mener regjeringen har utvist maktarroganse og har ønsket å overkjøre et flertall i dette oppgjøret. 

– Staten visste godt at Unio og Akademikerne aldri kunne akseptere en slik avtale. Staten og regjeringen har selv valgt streik, sier Lind.

Unio og Akademikerne er klart størst i staten, men regjeringen velger å overkjøre dette flertallet, mener Unio.

{{image:8705:C}}

Streiken trappes opp fra mandag

Både Unio og Akademikerne hadde varslet at streiken trappes kraftig opp fra mandag, men de 378 som Akademikerne hadde varslet skulle ut i streik, går nå likevel på arbeid, blant dem var altså 200 i NSM.

Unio tar ut ytterligere 1736 medlemmer i streik fra mandag. 

Her tar Unio ut folk:

(med overordnet departement i bold) 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

 • Nav: 2

Finansdepartementet

 • Skatteetaten: 5

Helse- og omsorgsdepartementet

 • Folkehelseinstituttet: 23

Justis- og Beredskapsdepartementet (totalt 709)

 • Finnmark politidistrikt: 9
 • Kripos: 35
 • Oslo politidistrikt: 225
 • Politidirektoratet: 11
 • Sør-Vest politidistrikt: 112
 • Politihøgskolen: 53
 • Sør-Øst politidistrikt: 49
 • Trøndelag politidistrikt: 27
 • Vest politidistrikt: 48
 • Økokrim: 20
 • Øst politidistrikt: 120

Klima- og miljødepartementet

 • Meteorologisk institutt: 8
 • Riksantikvaren: 48

Kultur- og likestillingsdepartementet

 • Nasjonalbiblioteket: 99

Kunnskapsdepartementet (842 totalt)

 • Samisk videregående skole: 23
 • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse: 5
 • Høgskolen i Østfold: 187
 • Høgskolen på Vestlandet: 84
 • Kunnskapsdepartementet: 23
 • Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU): 25
 • Norges teknisknaturvitenskaplige universitet (NTNU): 181
 • OsloMet - storbyuniversitetet: 31
 • Samisk Høgskole: 27
 • Universitetet i Bergen: 74
 • Universitetet i Oslo: 51
 • Universitetet i Stavanger: 86
 • Universitetet i SørøstNorge: 45 
Omtalte personer

Tonje Brenna

Arbeids- og inkluderingsminister (Ap)

Kari Tønnessen Nordli

Leder i Akademikerne stat, advokat i Tekna
Cand.jur (Universitetet i Oslo, 1990)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

Altinget logo
Oslo | København | Stockholm | Brussel
Politikk har aldri vært viktigere
AdresseAkersgata 320180 OsloBesøksadresseGrensen 150180 OsloOrg.nr. 928934977[email protected]
Sjefredaktør og ansvarlig utgiver:Veslemøy ØstremCFOAnders JørningKommersiell direktør:Marius ZachariasenAdministrerende direktørChristoph NørgaardStyreleder og utgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024