Ny avtale om klimasamarbeid: – Skal sikre arbeidsplasser og løse klimautfordringen

Regjeringene og partene i arbeidslivet har signert en intensjonsavtale om å inngå en rekke klimapartnerskap i ulike sektorer, for å få fortgang på utslippskuttene. Både Høyre og SV er positive, mens Zero etterlyser konkrete virkemidler. Regjeringen lover at de kommer.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide og næringsminister Jan Christian Vestre signerte intensjonsavtalen mandag.
Klima- og miljøminister Espen Barth Eide og næringsminister Jan Christian Vestre signerte intensjonsavtalen mandag. Foto: Elisabeth Bergskaug/Altinget
Elisabeth Bergskaug

I juni lanserte regjeringen et grønt industriløft, med 100 tiltak for å styrke grønn industri og kutte utslipp. Blant tiltakene lå et mål om å inngå klimapartnerskap med ulike næringer. Regjeringen vil prioritere å inngå klimapartnerskap med de næringene og sektorene som står for de største utslippene i Norge, og der potensialet for å kutte utslipp raskt er størst. 

Eksempler på sektorer og næringer det er aktuelt for regjeringen å inngå partnerskap med, er prosessindustrien, maritim sektor, byggenæringen, luftfarten og ulike deler av transportnæringen. 

Mandag ettermiddag signerte næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) og klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) en intensjonsavtale om de overordnede rammene for slike klimapartnerskap sammen med en rekke parter i arbeidslivet: NHO, Virke, Spekter, KS, Kystrederiene, Norges Rederiforbund, LO, YS, Akademikerne og Unio.

– Dette er startskuddet. Det gir rammeverket, spillereglene, det gir felles mål for dette arbeidet, og sier noe om retningen og innholdet i partnerskapene, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Avtalen skal legge til rette for bransjevise klimapartnerskap, der prinsippene og føringene i intensjonsavtalen er gjeldende, men den er ikke rettslig bindene. 

Intensjonsavtalen slår fast at klimapartnerskapene skal få gjennomført samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak i næringslivet for å kutte utslipp i tråd med Norges klimamål for 2030, 2050, og regjeringens omstillingsmål for hele økonomien. 

Den setter også noen minimumskrav til hva de bransjevise klimapartnerskapsavtalene må inneholde. Se punktene i faktaboksen under: