Om  
Eva Irene Falleth
Benedicte Løseth
Jesper Werdelin Simonsen

Ny toppledergruppe i Forskningsrådet

To konstituerte områdedirektører får beholde stillingen, mens to områdedirektører er rekruttert eksternt. Dette er den nye toppledergruppen til Norges forskningsråd.

Dette er den nye toppledergruppen til Norges forskningsråd. Øverst fra venstre: Administrerende direktør Mari Sundli Tveit, Eva Irene Falleth, Benedicte Løseth, Jesper Werdelin Simonsen, Anne Kjersti Fahlvik og Tove Karin Stølen. 
Dette er den nye toppledergruppen til Norges forskningsråd. Øverst fra venstre: Administrerende direktør Mari Sundli Tveit, Eva Irene Falleth, Benedicte Løseth, Jesper Werdelin Simonsen, Anne Kjersti Fahlvik og Tove Karin Stølen. Foto: NMBU, UiB og Forskningsrådet
Ingrid Skovdahl

Onsdag meldte Norges forskningsråd at en ny toppledergruppe er på plass, etter å ha lyst ut fire områdedirektørstillinger tidligere i høst.

Forskningsrådets toppledergruppe består av fem områdedirektører i tillegg til administrerende direktør Mari Sundli Tveit. Fra før av har det vært klart av Tove Karin Stølen er ansatt som områdedirektør for virksomhetsutvikling og drift.

Blant de fire nye områdedirektørene som nå er ansatt, har to hatt stillinger som konstituerte områdedirektører i rådet fram til dette tidspunktet:

  • Jesper Werdelin Simonsen, ansatt som områdedirektør for investering, rådgivning og dialog. Werdelin har hatt forskjellige roller i Forskningsrådet siden år 2000. Før det har han blant annet vært statssekretær i Miljøverndepartementet (1997-2000) og forskningsdirektør ved Norsk institutt for landsbruksøkonomisk forskning (1995-1997).
  • Anne Kjersti Fahlvik, ansatt som områdedirektør for innovasjon i næringsliv og offentlig sektor. Fahlvik har hatt forskjellige roller i Forskningsrådet siden år 2006. Hun har tidligere vært sjef for selskapet Alertis Medical, og har en doktorgrad i farmakologi fra Universitetet i Oslo (1990).

De to andre direktørene er rekruttert fra henholdsvis Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Universitetet i Bergen:

  • Eva Irene Falleth, ansatt som områdedirektør for bærekraftig samfunnsutvikling. Falleth kommer fra stillingen som dekan ved Fakultet for landskap og samfunn ved NMBU, og er professor i by- og regionplanlegging. Hun erstatter Christina I.M. Abildgaard som fram til nå har vært konstituert i denne stillingen.
  • Benedicte Løseth, ansatt som områdedirektør for forskningssystemet og internasjonalisering. Løseth kommer fra stillingen som direktør ved forsknings- og innovasjonsavdelingen ved Universitetet i Bergen. Hun har en master i ledelse fra Norges Handelshøyskole og hovedfag i sammenlignende politikk, fra Universitetet i Bergen. Løseth erstatter Kristin Danielsen, som fram til nå har vært konstituert i stillingen.

Siden 2021 har Forskningsrådet arbeidet aktivt med en omorganisering etter en ny modell, som skal bidra til at rådet kan levere bedre på samfunnsoppdraget. Ifølge Forskningsrådet skal modellen være enkel, tydelig og lett å kommunisere, bidra til klare roller, ansvar og myndighet, styrke bruker- og oppdragsperspektivet og legge bedre til rette for gode prosesser, medvirkning og ledelse.

Med den nye modellen er toppledergruppen redusert fra syv til fem områdedirektører. I tillegg er også antallet avdelinger redusert.

– Jeg er svært glad for at den nye toppledergruppen nå er på plass, sier Forskningsrådets administrerende direktør Mari Sundli Tveit i en pressemelding.

– Samfunnsoppdraget vårt har aldri vært så viktig som nå, og med dette laget er vi svært godt rigget for å møte de store utfordringene som ligger foran oss.

Omtalte personer

Eva Irene Falleth

Områdedirektør for bærekraftig samfunnsutvikling, Norges forskningsråd, professor i by- og regionplanlegging, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Dr. ing. (Norges tekniske høgskole, 1994), jordskiftekandidat (Norges landbrukshøgskole, 1987)

Benedicte Løseth

Områdedirektør for forskningssystemet og internasjonalisering, Norges forskningsråd
master i ledelse (Norges Handelshøyskole, 2021), cand.polit. (Universitetet i Bergen, 2004)

Jesper Werdelin Simonsen

Områdedirektør for investering, rådgivning og dialog i Norges forskningsråd

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00