Opposisjonen vil stanse eller endre regjeringens planer for gruvedrift på havbunnen

En samlet opposisjon mener regjeringen har laget et for svakt rammeverk for gruvedrift på havbunnen. Fem partier ber regjeringen trekke stortingsmeldingen som åpner havbunnen for gruvedrift, mens to partier ønsker forbedringer og forsterkinger før de stemmer den gjennom.

Terje Aasland møter motbør for regjeringens havbunnspolitikk. Venstre, Rødt, SV, MDG og KrF mener alle at regjeringen må trekke tilbake hele meldingen, og ikke gå videre med gruvedrift på norsk sokkel nå. Høyre og Frp mener rammeverket ikke er godt nok. 
Terje Aasland møter motbør for regjeringens havbunnspolitikk. Venstre, Rødt, SV, MDG og KrF mener alle at regjeringen må trekke tilbake hele meldingen, og ikke gå videre med gruvedrift på norsk sokkel nå. Høyre og Frp mener rammeverket ikke er godt nok. Foto: Fredrik Varfjell / NTB
Elisabeth Bergskaug

Energi- og miljøkomiteen på Stortinget er i gang med å behandle regjeringens stortingsmelding om mineralvirksomhet på norsk sokkel, som ble lagt fram i juni, og skal avgi sin innstilling til meldingen 19. desember. I starten av januar skal Stortinget stemme over om de vil vedta regjeringens melding eller ikke. 

Regjeringen går inn for å åpne et område i Grønlandshavet og Barentshavet på 281.200 kvadratkilometer for kommersiell leting og utvinning av mineraler fra havbunnen. 

I flere høringsrunder har både forskningsmiljøer og miljøorganisasjoner advart mot at vi ikke vet nok om naturen på havbunnen til å åpne for kommersiell gruvedrift samtidig som vi ivaretar miljøet. 

 Jeg tror ikke regjeringen har tatt innover seg hvor stor motstand Norge vil møte internasjonalt på posisjonen regjeringen har tatt

Ola Elvestuen
Stortingsrepresentant (V)

Miljødirektoratet har tidligere sagt at det ikke finnes et faglig og rettslig grunnlag for åpning. 

Også opposisjonen på Stortinget er kritisk til meldingen, men i ulik grad. 

Fem partier ber regjeringen trekke meldingen 

Venstre, Rødt, SV, MDG og KrF mener alle at regjeringen må trekke tilbake hele meldingen, og ikke gå videre med gruvedrift på norsk sokkel nå. 

– Vi må få på plass et moratorium, som stadig flere land går inn for. Jeg tror ikke regjeringen har tatt innover seg hvor stor motstand Norge vil møte internasjonalt på posisjonen regjeringen har tatt, sier Ola Elvestuen (V) til Altinget. 

Rødts Sofie Marhaug stemmer i:  

– Å åpne for gruvedrift på havbunnen er å spille hasard med ukjente og potensielt svært sårbare naturområder. Det er fullstendig på kollisjonskurs med alle målsetninger om å ta vare på naturen, være føre var og om å skaffe oss nok kunnskap før vi treffer beslutninger. Regjeringen bør sette dette på vent de neste ti årene, sier hun til Altinget. 

 Vi mener meldingen bør sendes tilbake til regjeringen. Det er et makkverk av en melding. 

Lars Haltbrekken
Stortingsrepresentant (SV)

Regjeringens budsjettpartner SV er ikke nådige i sin kritikk: 

– Vi mener meldingen bør sendes tilbake til regjeringen. Det er et makkverk av en melding. Nå har jeg holdt på med dette i noen år, og jeg har aldri sett en så krass uttalelse fra Miljødirektoratet noen gang, som så grundig slakter det miljøfaglige grunnlaget for å tillate mineralvirksomhet på havbunnen, sier Lars Haltbrekken (SV). 

– Blir dette et spor i budsjettforhandlingene?  

– Vi kommer til å jobbe for å få stoppe dette, så får vi se akkurat hvordan vi gjør det, svarer SV-politikeren.

Les også

Høyre og Frp ønsker justeringer 

Høyre og Frp er i utgangspunktet positive til å åpne for gruvedrift på norsk sokkel. Det var Solberg-regjeringen som satte i gang åpningsprosessen i 2020. Bård Ludvig Thorheim (H) sier imidlertid i en kommentar til Altinget at Høyre mener rammeverket regjeringen har lagt fram, ikke er godt nok. 

Regjeringen er avhengig av støtte i Stortinget for å få flertall for meldingen, og de andre partienes posisjoner gjør at Ap og Sp sannsynligvis må gi Høyre og Frp gjennomslag for enkelte endringer.

 Særlig miljøhensyn må bli bedre ivaretatt dersom Høyre skal støtte en åpning. Vi vil nå undersøke om det er mulig å forbedre og forsterke rammeverket gjennom stortingsbehandlingen, sier Thorheim. 

Terje Halleland (Frp) sier partiet hans tenker litt i samme leia som Høyre. 

– Vi vil gjøre en i utgangspunkt god melding litt bedre, og kommer til å være med på å se på en del ting rundt innretningen for å kvalitetssikre at vi vet hva vi gjør, men vi er i utgangspunktet positive, sier Halleland til Altinget. 

Særlig miljøhensyn må bli bedre ivaretatt dersom Høyre skal støtte en åpning.

Bård Ludvig Thorheim
Stortingsrepresentant (H)

Det er foreløpig uklart nøyaktig hvilke forbedringer og justeringer Høyre og Frp ønsker seg, men Halleland peker på bedre miljøhensyn, tydelige kriterier og sikring av sameksistens med andre næringer.  

Thorheim i Høyre understreker at rammeverket må være solid og ansvarlig med gode miljøhensyn, fordi Norges rammeverk kan ende opp med å sette den internasjonale standarden, og andre land kommer til å se til Norge. 

119 europeiske parlamentarikere ber Norge si nei 

Per i dag er det ingen land som tillater kommersiell utvinning av havbunnsmineraler, og Norge kan bli det første landet i verden som åpner for utvinning i eget farvann. Samtidig er gruvedrift på havbunnen kontroversielt internasjonalt. 

Frankrike ønsker et forbud mot virksomheten, mens 22 andre land ønsker et moratorium eller en midlertidig pause til vi har mer kunnskap. Blant dem er Storbritannia, Tyskland, Brasil, Canada og Sverige. Nylig sendte 119 europeiske parlamentarikere et brev til stortingsrepresentantene, der de ber dem stemme mot regjeringens planer.

Les også

Omtalte personer

Ola Elvestuen

Stortingsrepresentant Oslo (V), medlem, Energi- og miljøkomiteen
cand.mag. sosialantropologi, mellomfag i statsvitenskap og historie (Universitet i Oslo, 1994)

Sofie Marhaug

Stortingsrepresentant for Hordaland, medlem, energi- og miljøkomiteen, medlem, Stortingets valgkomité

Lars Haltbrekken

Stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag, leder, Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid, medlem, energi- og miljøkomiteen

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00