Spaltist:  
Randi Rosenqvist

Randi Rosenqvist: Oslo fengsel bør bygges ut i Oslo-området

«Det er ikke smart å flytte Oslo fengsel til Ilseng. Man kan ikke bare se på selve fengselsbygningen, men infrastrukturen. Fengselet skal være en del av samfunnet, ikke en isolert øy. Det er veldig vanskelig å drifte et fengsel der infrastrukturen mangler. Det er ikke for sent å snu!» skriver spaltist og psykiater Randi Rosenqvist. 

Botsfengseleter stengt, men myndighetene ser seg nå om etter et sted å bygge et nytt, moderne fengsel til erstatning for Oslo fengsel. Spaltist og psykiater Randi Rosenqvist håper det ikke blir på Stange.
Botsfengseleter stengt, men myndighetene ser seg nå om etter et sted å bygge et nytt, moderne fengsel til erstatning for Oslo fengsel. Spaltist og psykiater Randi Rosenqvist håper det ikke blir på Stange.Foto: Terje Pedersen / NTB
Randi Rosenqvist

I det siste året har det vært mange oppslag om fengselsinnsattes psykiske helse. Den er ikke god, og det er vanskelig for helsevesenet å tilby egnet behandling. Dette er delvis på grunn av kapasiteten og kompetansen i primær- og spesialisthelsetjenesten, men også fordi det er mye psykisk lidelse i fengsel som psykiatrien ikke har behandling for.

God fengselsomsorg kan redusere en del av den lidelsen som oppstår når en person er dømt og isolert fra samfunnet.

God fengselsomsorg kan redusere en del av den lidelsen som oppstår når en person er dømt og isolert fra samfunnet. Slik omsorg krever tilstrekkelig antall betjenter med mulighet til å drive gode aktiviteter og kontaktbetjentvirksomhet, det kreves hensiktsmessig skole og sysselsetting, hensiktsmessige helsetjenester og mulighet til god kontakt med pårørende gjennom soningen. I tillegg trengs bygninger som kan fremme samhandling, aktiviteter og mental helse. 

Mange av de gamle fengslene ble bygget for at de innsatte skulle sitte isolert på sine celler og reflektere over sine synder og sitt religiøse liv. Det er ikke slik vi ønsker at soningssituasjonen skal være i dag. Disse gamle fengslene er delvis stadig i bruk. Botsfengselet på Grønland er blitt stengt, mens naboen, nåværende Oslo fengsel i Åkebergveien, stadig er i bruk og i dårlig forfatning. Det er derfor gledelig at det er besluttet at dette skal rehabiliteres.

Klokt å bygge fengsel på Stange?

Det er planlagt at Oslo fengsel skal ha ca. 120 plasser og kun varetektsfengslete en gang i 2031. Dette er imidlertid langt fra nok for å dekke behovet for fengselsplasser.

Det er også bestemt at det skal bygges 96 flere høysikkerhetsplasser for Oslo-innsatte som soner dom. Fengselet er planlagt på Ilseng, i Stange kommune, som nå har 86 åpne plasser. Det er sannsynlig at nærmere planer for dette fengselet legges i disse dager. Statsbygg regner med å få oppdragsbrev i januar 2024. Men er det klokt? Bør ikke Oslo innsatte sone i Oslo-området?

Et fengsel skal ikke være et isolert samfunn. Fengsel drives etter den såkalte importmodellen, det er den lokale skolen og den lokale helsetjenesten som skal betjene fengslene.

Helsetjenesten må bygges ut

Jeg går ut fra at den lokale videregående skolen i Stange må styrkes for å hjelpe de innsatte som er i behov av skolegang, videregående med studiespesialisering eller yrkesfaglig utdannelse. Det er uhyre viktig for dem som soner å ha målrettet arbeide i skole eller andre aktiviteter, og den beste rehabilitering kriminalomsorgen kan gi er å legge til rette for at de dømte får ulike fagbrev eller studiespesialisering. Blir Innlandet i stand til å bygge ut dette?

Har Stange og Innlandet mulighet til å bygge ut nødvendige helsetjenester? Primærhelsetjenesten og hjemmesykepleien i Stange må styrkes. Det er vel mulig hvis det bevilges nok penger til dette, men det er ikke alltid lett å få tak i fastleger.

Et fengsel med mer enn 100 plasser trenger en psykiatrisk poliklinikk som har kontor i fengselet.

Spesialisthelsetjenesten er det mer utfordrende å styrke. Stange og Hamar betjenes i dag av Distriktspsykiatrisk senter (DPS) i Elverum. Et fengsel med mer enn 100 plasser trenger en psykiatrisk poliklinikk som har kontor i fengselet.

Fengselspsykiatrisk poliklinikk ved Oslo fengsel drives av Oslo Universitetssykehus og betjener Oslo fengsel, Bredtveit fengsel, Sentralarresten og Ungdomsenhet Øst i dag. Det er 11 ansatte i fulle stillinger med kontorer i Oslo Fengsel. Det er fire psykologspesialister, én psykolog, én psykiater, én lege i psykiatriutdannelse og to fagkonsulenter i tillegg til enhetsleder, én erfaren fengselspsykologspesialist og én administrasjonskonsulent.

Planlegger færre senger for innleggelse

Dette teamet fungerer svært bra, og er blitt en spydspiss i utdannelse av andre leger og psykologer som jobber med pasienter i andre fengsler. Det er dumt om de må nedbemanne. Det er lite sannsynlig at en tredjedel av teamet vil flytte til Stange, og det er vel heller ikke sannsynlig at det blir opprettet et nytt spesialisert fengselspsykiatrisk team på Elverum.

Oslo Fengsel/Ilseng, vil da få DPS-tjenester ambulerende fra Elverum. Det vil ta mange år før dette DPSet får den spesielle kompetansen og fagmiljøet som teamet i Oslo fengsel har opparbeidet seg. Og det er lite sannsynlig at innsatte på nye Oslo Fengsel/Ilseng vil ha særlig færre psykiske lidelser enn man i dag finner blant soningsinnsatte.

Enda verre er det når det gjelder de innsatte som trenger innleggelse i psykiatrisk avdeling.

Enda verre er det når det gjelder de innsatte som trenger innleggelse i psykiatrisk avdeling. I Innlandet var det per 1. januar 2022 totalt 253 senger innen psykisk helsevern. Men Helse Sør-Øst planlegger å selge både Reinsvoll sykehus ved Gjøvik og Sanderud sykehus ved Hamar for å samle egenkapital til å bygge nytt Mjøssykehus.

Planene tilsier at dette sykehuset skal stå ferdig rundt 2035–40, alt etter som hvor mye penger Helse Sør-Øst kan bruke og hvor mange omkamper om beliggenhet man kan ha. Mjøssykehuset er planlagt med 194 psykiatriske senger pluss noen ved DPS andre steder i fylket. Det vil altså si at det ikke blir noen økning i senger på 20 år, selv om befolkningen også i Innlandet vil øke.

Dette er meget kritikkverdig. Og 100 nye «innbyggere» på Oslo fengsel/Ilseng vil nok også være i behov av innleggelse i sykehus med lukkede avdelinger i mye større grad enn andre i Innlandet.

Politiet har protestert

Jeg forstår at man også ser frem til arbeidsplasser for fengselstjenestemenn. Det er vel ikke så mange med denne spesialiserte utdannelsen som er hjemmehørende i Hamar eller i Stange, men noen kan kanskje pendle og noen vil kunne bosette seg i området etter hvert dersom de får faste stillinger. Men det kommer nok ikke til å bli lett å rekruttere nok utdannete folk.

Politiet har protestert. Det går med uhyggelig mye tid for politiet til kjøring av innsatte frem og tilbake. Heldigvis er det mindre transport når alle de innsatte soner og ikke er i varetekt og skal til avhør eller rettsforhandlinger, men det vil bli en del kjøring i ulike sammenheng. Det er vel Innlandet politidistrikt som skal få denne oppgaven?

Mange av dem som sitter i fengsel har ganske fattige familier. 

Min siste alvorlige motforestilling til å planlegge at Oslo skal sende dømte til Ilseng er at det blir enda vanskeligere å opprettholde kontakten med familie og venner. Mange av dem som sitter i fengsel har ganske fattige familier. Kone og barn disponerer ikke bil. Hvis man reiser kollektivt fra Oslo til Ilseng, må man i dag måtte kjøre tog til Hamar og så skifte til tog eller buss for å komme til Ilseng.

Det kan naturligvis tenkes at det opprettes flere bussruter ved et større fengsel, men det vil nok lett ta mer enn en halv dag å gjennomføre et besøk. Innsatte som kan få permisjoner får først bare begrenset tid utenfor murene, og det er vel ikke så veldig mange tilbud rundt Ilseng der man kan få sosial trening. Men de kan kanskje møte familien på bensinstasjonen eller Coop til kaffe eller pølse?

Ikke smart å flytte Oslo fengsel

Innledningsvis skrev jeg at det ikke er all psykisk lidelse og smerte som kan hjelpes av psykiatrien. Men dersom de innsatte som har gode familierelasjoner kan opprettholde disse relasjonene, er dette viktig for deres psykiske helse og også for de nærmestes. 

Fengselet skal være en del av samfunnet, ikke en isolert øy. 

Som Gro Harlem Brundtland sa, alt henger sammen med alt. Det er ikke smart å flytte Oslo fengsel til Ilseng. Man kan ikke bare se på selve fengselsbygningen, men infrastrukturen. Fengselet skal være en del av samfunnet, ikke en isolert øy. Det er veldig vanskelig å drifte et fengsel der infrastrukturen mangler. Det er ikke for sent å snu! 

Jeg har forstått at det har vært mange tomter som er utredet og at den foretrukne tomten rett ved Bredtveit fengsel ble forkastet på grunn av naboprotester. Jeg vet ikke om Dikemark-området har vært utredet. Oslo kommune eier dette, og sykehuset der er helt nedslitt og fases ut. Nabolaget er vant med psykiatriske pasienter og vil nok tåle innsatte også.

Det ville være veldig mye lettere å utbygge og drifte et nytt fengsel for Oslo der, selv om det ligger i Bærum. Når planene på Ilseng ikke er gode, bør man se på det en gang til. Før det er for sent.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00