Regjeringen åpner for havbunnsmineraler, tross kraftige advarsler: – Hva er alternativet?

Regjeringen åpner for mineralvirksomhet på havbunnen, tross en rekke advarsler fra faglig hold. – Vi trenger mer mineraler, og vi trenger å bli mer fristilt fra Russland og Kina, sier olje- og energiminister Terje Aasland. 

– Vi vet at alle mineraler har diskusjoner i seg og er omstridte, enten det er på hav eller på land. Norge har mye og god kompetanse om forvaltning av våre havområder, og vi ønsker å være en bidragsyter til det grønne skiftet, sier olje- og energiminister Terje Aasland.
– Vi vet at alle mineraler har diskusjoner i seg og er omstridte, enten det er på hav eller på land. Norge har mye og god kompetanse om forvaltning av våre havområder, og vi ønsker å være en bidragsyter til det grønne skiftet, sier olje- og energiminister Terje Aasland.Foto: Terje Pedersen / NTB
0:000:00