Regjeringen med handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren

Ved hjelp av 39 tiltak vil regjeringen gjøre transportbransjen mer seriøs. Mange av de viktigste tiltakene kommer imidlertid fra EU.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) la frem regjeringens handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren forrige uke.
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) la frem regjeringens handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren forrige uke.Foto: Heiko Junge / NTB
Hans Andreas Starheim

Forrige uke leverte regjeringen handlingsplanen mot sosial dumping i transportsektoren, som allerede var lovet i regjeringsplattformen.

– Arbeidstakere i Norge skal ha trygge arbeidsplasser og gode lønns- og arbeidsvilkår. I transportsektoren ser vi dessverre at mange arbeidstakere har for dårlige vilkår, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i pressemeldingen fra lanseringen.

Gjennom totalt 39 tiltak skal denne planen altså forsøke å rydde opp i dette.  Alt er imidlertid ikke nytt i denne handlingsplanen. Mange av de viktigste tiltakene bygger nemlig på EUs mobilitetspakke, som ble tatt inn i EØS-avtalen 18. mars i år.

Kabotasje

Transport av personer og gods med et transportmiddel innenlands i en annen stat enn der transportmiddelet hører hjemme. Eksempelvis vil en nederlandsk lastebil som frakter gods til Norge, og som tar et oppdrag ved for eksempel ankomst i Oslo til Trondheim, utføre dette som et kabotasjeoppdrag.


Kilde: snl.no

I mobilitetspakken gjøres det blant annet innstramminger i reglene for kabotasje og kjøre- og hviletid, og det innføres krav om løyve for varebiler i internasjonal transport. Transportørene må oppfylle krav til etablering, vandel, økonomi og fagkompetanse. Fra 2026 innføres det også kjøre- og hviletidsregler og krav om fartsskriver for kjøretid for internasjonal transport med varebiler mellom 2,5 og 3,5 tonn.

I handlingsplanen legger regjeringen blant annet opp til å innføre tilsvarende regler for nasjonal transport. Ut over dette er det lagt inn en rekke mindre regelverksendringer, og tiltak for økt tilsyn og kontroll. Regjeringen vil også utfordre handlingsrommet i EØS-avtalen når det gjelder definisjonen av midlertidig persontransportkabotasje.

– EØS-reglene åpner for å utføre kabotasje med turbuss på midlertidig basis. Begrepet «midlertidig» er ikke nærmere definert. Dette gjør det vanskelig å kontrollere brudd på regelverket, sier Nygård i pressemeldingen.

Det er satt av 40 millioner kroner til Statens vegvesen i forslaget til statsbudsjett for å følge opp handlingsplanen.

Du kan lese alle de 39 forslagene her.

Omtalte personer

Jon-Ivar Nygård

Samferdselsminister
Cand.mag i statsvitenskap (Universitetet i Oslo 1999)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00