Regjeringen mener Norge ikke er forpliktet til å delta i EUs karbontoll, men vil forhandle med EU

Regjeringen har landet på at Norge ikke formelt er omfattet av det nye karbontollsystemet til EU (CBAM), fordi den faller utenfor EØS-avtalen. Dette er imidlertid ikke opp til Norge alene å bestemme, men vil vurderes også av EU. Finansdepartementet mener det kan være både fordeler og ulemper for norsk industri å stå utenfor. 

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum mener at Norge ikke er forpliktet til å ta inn EUs karbontoll i norsk rett, men han vil fortsatt vurdere om Norge er tjent med å melde seg inn i EUs system.
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum mener at Norge ikke er forpliktet til å ta inn EUs karbontoll i norsk rett, men han vil fortsatt vurdere om Norge er tjent med å melde seg inn i EUs system.Foto: Hanna Johre / NTB
0:000:00