Regjeringen øker ikke døgnkapasiteten for ruspasienter

Det skal bli flere døgnplasser i psykiatrien, men regjeringen pålegger ikke sykehusene å øke døgnkapasiteten for ruspasienter. Helse Sør-Øst får også regjeringens aksept for å åpne for kommersielle selskaper i rusbehandlingen.

– Vi skal øke døgnkapasiteten, og veksten i ressursbruken til psykisk helsevern og rusbehandling skal være høyere enn veksten i de generelle bevilgningene til sykehusene, sa helseminister Ingvild Kjerkol i sykehustalen. Det er imidlertid bare i psykisk helsevern det skal bli flere døgnplasser.
– Vi skal øke døgnkapasiteten, og veksten i ressursbruken til psykisk helsevern og rusbehandling skal være høyere enn veksten i de generelle bevilgningene til sykehusene, sa helseminister Ingvild Kjerkol i sykehustalen. Det er imidlertid bare i psykisk helsevern det skal bli flere døgnplasser.Foto: Paul S. Amundsen / NTB
0:000:00