Regjeringen utlyser områder for havbunnsmineralvirksomhet – vil tildele konsesjoner i 2025

Regjeringen åpner opp et område i Norskehavet og Grønlandshavet for mineralvirksomhet. Det ble kjent etter fredagens statsråd. Beslutningen er omstridt. – En internasjonal skandale, sier Ola Elvestuen (V). 

Terje Aasland har fått regjeringen med seg på å åpne et felt for havbunnsmineraler. Dette feltet ligger mellom Svalbard og Island. 
Terje Aasland har fått regjeringen med seg på å åpne et felt for havbunnsmineraler. Dette feltet ligger mellom Svalbard og Island. Foto: Rodrigo Freitas / NTB
Veslemøy Hedvig Østrem

– Regjeringen ønsker å forvalte norske havbunnsmineraler på en kunnskapsbasert og bærekraftig måte. Nå åpnes området som et bredt flertall i Stortinget har vedtatt at vi skal åpne. Det gjør at vi nå kan lyse ut mindre areal innenfor dette området som aktører deretter kan søke om å lete i. Det vil gi oss mer kunnskap om havbunnsmineralressursene våre og om naturmiljøet på havbunnen, sier energiminister Terje Aasland i en pressemelding fredag ettermiddag. 

Første konsesjonsrunde starter opp i 2024. I første omgang skal industrielle aktører gis tillatelser til å kartlegge og lete etter mineraler i et begrenset område, opplyser regjeringen.

Den mener at denne aktiviteten kun vil ha små miljøvirkninger, og mener det vil bidra til viktig kunnskaps- og kompetansebygging. 

Sokkeldirektoratet vil nå få i oppgave å utarbeide et forslag til hvilken del av åpningsområdet som bør gjøres tilgjengelig for søknader i første runde. Målet er tildeling av tillatelser i første halvår 2025, melder regjeringen. 

I tillatelsene vil det være et detaljert arbeidsprogram og krav om deling av data, som vil bidra til at vi bygger kunnskap om ressurser og naturverdier.

«En åpning av områder betyr ikke at utvinning kan settes i gang. Før en eventuell utvinning kan starte, kreves det at departementet har godkjent en utvinningsplan som rettighetshaverne har utarbeidet. Slike planer vil bare godkjennes om den konkrete utvinningsplanen, inkl. konsekvensutredningen, viser at det kan skje bærekraftig og forsvarlig. De første planene skal også forelegges Stortinget», skriver regjeringen i pressemeldingen.

Venstre reagerer: – Internasjonal skandale

Venstres klimapolitiske talsperson Ola Elvestuen er kritisk til regjeringens beslutning.

– Dette skrittet, som kommer i en tid hvor global oppmerksomhet er rettet mot bærekraftig forvaltning av våre havområder, representerer en klar motsetning til internasjonale miljøinitiativer, sier han i en pressemelding. 

Han mener regjeringen både er uansvarlige og skadelige.

– Det er en internasjonal skandale når regjeringen uten noen forbehold driver framover åpningsprosessen for leting og utvinning av havbunnsmineraler. At de gjør det samme uke som FNs havtiårskonferanse og rett før Our Ocean og One Ocean week neste uke er en hån mot det internasjonale samarbeidet for å redde livet i havet, sier Elvestuen.

Han mener vedtaket undergraver Norges posisjon som en pådriver for bedre bærekraftig havforvaltning, og vi må forvente sterke negative internasjonale reaksjoner.

EU-kritikk

Da det i januar ble kjent at Norge ville åpne for leting og utvinning av havbunnsmineraler, ble regjeringen møtt med sterk kritikk fra flere hold. Naturvernorganisasjoner, Miljødirektoratet og flere forskningsmiljøer har uttrykt skepsis. Også i EU-parlamentet har det blitt vedtatt en resolusjon som går imot Norges planer. 

Medlemmer fra alle partigruppene i parlamentet, med unntak av den ytterliggående Identitet og Demokrati (ID) gruppen stemte for resolusjonen. 

I resolusjonen legges det frem et ønske om at EU skal gå inn for et internasjonalt moratorium mot gruvedrift på havbunnen. Dette betyr at det er ønske om en midlertidig stans. Argumentet er at man ønsker mer kunnskap om konsekvensene før man begynner. Resolusjonen viser til at et moratorium er blitt tatt til orde for flere ganger tidligere i flere organisasjoner. 

Det blir utrykt bekymringer mot det norske vedtaket og det påpekes at mye av etterspørselen etter mineraler fremover må dekkes av blant annet resirkulering og utvikling av alternative materialer. 

Les også

Behovet for kritiske mineraler vil syvdobles

Begrunnelsen for å åpne for havbunnsmineral-leting er at behovet for kritiske mineraler er prekært. 

Det internasjonale energibyrået, IEA, estimerer at behovet for kritiske mineraler vil syvdobles innen 2050.

I en kronikk i Altinget tidligere i vinter skrev Sokkeldirektoratets direktør for teknologi, analyse og sameksistens, Kjersti Dahle, at det økende behovet for disse ressursene får stadig mer internasjonal oppmerksomhet. 

«EU si «Critical Raw Material Act» og amerikanske initiativ er tydelege på at det er eit behov for større variasjon og meir sikkerheit knytt til det å skaffe desse råstoffa. IEA anslår at ein i dag importerer 98 prosent av sjeldne jordmetall og 93 prosent av magnesiumforsyninga til EU frå Kina. Kongo er og eit land ein er avhengig av for tilgang til kritiske og sjeldne mineral. Utvinninga som skjer i disse landa har i følge same rapport frå IEA mange negative konsekvensar for klima, natur, miljø og menneske», skriver hun.

Sokkeldirektoratet mener Norge kan bidra med råstoff til energiomstillingen fra mineraler på norsk sokkel. Undersøkelser som er gjort, indikerer at det kan være betydelige mengder av mineral i våre farvann.

Les også

Omtalte personer

Jonas Gahr Støre

Statsminister (Ap)
statsviter (Institut d'Études Politiques de Paris, 1985), (Sjøkrigsskolen, 1980)

Terje Aasland

Energiminister (Ap)
Fagbrev energimontør (1986)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00