Rusavhengiges møte med helsevesenet: «Du har ikke noe her å gjøre»

Rusavhengige opplever stigmatisering og diskriminering når de er i kontakt med helsetjenesten. Det er risiko for at menneskerettighetene deres brytes, ifølge en ny rapport fra Norges institusjon for menneskerettigheter. 

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) har undersøkt hvordan rusavhengige opplever møtet med helsevesenet og andre offentlige tjenester. Konklusjonen er at det er en reell risiko for at rusavhengiges menneskerettigheter blir brutt, ifølge NIM-direktør Adele Matheson Mestad.
Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) har undersøkt hvordan rusavhengige opplever møtet med helsevesenet og andre offentlige tjenester. Konklusjonen er at det er en reell risiko for at rusavhengiges menneskerettigheter blir brutt, ifølge NIM-direktør Adele Matheson Mestad.Foto: NIM
0:000:00