Kommentar av 
Bjørn Kjærand Haugland

Skift-direktøren: Svalbard kan bli et klimaforbilde for en hel verden

Norge bør lansere Longyearbyen 2030 – et nullutslippssamfunn på naturens premisser ­­– på kommende klimatoppmøte i Dubai, skriver Bjørn K. Haugland, administrerende direktør i Skift Næringslivets klimaledere.

Longyearbyen som nullutslippssamfunn på knappe syv år, med høy leveringssikkerhet, vil ha en enorm symboleffekt gjennom å vise at dette er mulig i verdens nordligste samfunn, skriver Bjørn K. Haugland, administrerende direktør i Skift Næringslivets klimaledere. 
Longyearbyen som nullutslippssamfunn på knappe syv år, med høy leveringssikkerhet, vil ha en enorm symboleffekt gjennom å vise at dette er mulig i verdens nordligste samfunn, skriver Bjørn K. Haugland, administrerende direktør i Skift Næringslivets klimaledere. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB
Bjørn Kjærand Haugland
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Klimaløsningene og teknologien som er i ferd med å utvikle seg på Svalbard, kan inspirere verdens ledere til rask og grønn omstilling, men det krever god og samlet koordinering fra myndighetene. 

Denne unike helomvendingen må Norge, og norsk næringsliv, utnytte til det fulle.

Bjørn K. Haugland
Administrerende direktør, Skift

Longyearbyen, et av verdens nordligste samfunn, legger i høst om kraftforsyningen fra kull til diesel, med gradvis innfasing av fornybare, klimavennlige energikilder frem mot 2030.

Denne unike helomvendingen må Norge, og norsk næringsliv, utnytte til det fulle.

Grønne eksportmuligheter

Dette handler ikke bare om å kutte utslipp på Svalbard isolert sett, men teknologien og klimaløsningene som utvikles nå, kan spres til en hel verden. Dette skaper grønne eksportmuligheter for hele Norge. 

Longyearbyen som nullutslippssamfunn på knappe syv år, med høy leveringssikkerhet, vil ha en enorm symboleffekt gjennom å vise at dette er mulig i verdens nordligste samfunn. Null utslipp er fortsatt mulig å nå innen 2030, men krever raske tiltak.

Omstillingen til et nullutslippssamfunn krever handlekraft både fra regjeringen, lokalsamfunnet og næringslivet. Finansieringen kan ikke bæres av Svalbards 2600 innbyggere alene, men må avlastes av staten.

Les også

Rask oppvarming på Svalbard

Svalbard er et laboratorium for klimaendringene, ingen steder i verden går oppvarming raskere. Siden 1971 har Svalbard opplevd en oppvarming om vinteren på hele 7 grader, og mistet omtrent to måneder med vinter. 

Null utslipp er fortsatt mulig å nå innen 2030, men krever raske tiltak.

Bjørn K. Haugland
Administrerende direktør, Skift

Svalbard er et sted der en virkelig ser og merker klimaendringene, og er bare forsmaken på hva vi har i vente med den raske globale temperaturstigningen.

Dette fikk vi i Skift, med nær 40 klimaambisiøse toppledere fra norske virksomheter, føle på kroppen da vi var på studietur til Longyearbyen for et par uker siden.

Seks handlepunkter

Skift er en gjøretank, og i samarbeid med lokalt næringsliv, myndigheter og forskning, jobbet vi fram Svalbarderklæringen under vårt opphold. Denne erklæringen peker på seks punkter med handling som vi i Skift, nasjonale myndigheter og svalbardsamfunnet bør iverksette for å gjøre Longyearbyen til et klimaforbilde for verden. 

 • Skal vi lykkes med energiomstillingen, må den ledes effektivt med et tydeligere ansvar hos ett departement i nært samarbeid med lokalt næringsliv og lokalstyret.
 • Grønt reiseliv og logistikk er i rask utvikling og har et stort potensial på Svalbard. Hele transportsektoren må legges om til å bruke fornybare energikilder. Fossildrevne biler og snøscootere bør om få år erstattes med kjøretøy som er elektriske, hydrogendrevne eller drevet av andre fornybare drivstofftyper. 

  Lykkes vi på Svalbard, vil vi kunne lykkes med rene og stabile energiløsninger over hele verden. 

  Bjørn K. Haugland
  Administrerende direktør, Skift
 • Et innovativt transportsystem som i større grad er basert på delte kjøretøyer, vil kunne redusere behovet for individuelt eide biler. For å lykkes med dette bør lokale myndigheter aktivt bruke egne anskaffelser og reguleringer i transportsektoren, gis myndighet til å regulere transportsektoren sterkere, og staten må støtte disse initiativene finansielt.
 • Svalbard må nå tilpasse sine bygg og infrastruktur til klimaendringer og forebygge klimarelaterte skader. Samarbeid mellom næringsliv og lokale aktører må forsterkes for å finne gode løsninger på dette – klimatilpasning er også et tema der vi på fastlandet har mye å lære.
 • Kunnskap og data om klimaendringer og innovative klimaløsninger utviklet på Svalbard må komme resten av verden til nytte. I forsknings- og innovasjonsprosjekter på Svalbard ønsker Skifts medlemmer å stille opp som samarbeidspartnere fra næringslivet. Det planlagte forsknings- og testsenteret for energiomstilling ved Universitetssenteret på Svalbard må realiseres.
 • Longyearbyen er et framoverlent samfunn som vil vise at nullutslipp er mulig i verdens nordligste samfunn. Dette krever også handlekraft fra regjeringen og oss i næringslivet.

Lykkes vi på Svalbard, vil vi kunne lykkes med rene og stabile energiløsninger over hele verden. Derfor bør regjeringen bruke FNs klimatoppmøte i Dubai (COP28) i desember til å lansere Longyearbyen 2030 som et nullutslippssamfunn på naturens premisser. 

Les også


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00