Slik vil ekspertutvalg forenkle og forbedre psykisk helsevern

Pasienter bør få tilbud om tjenester som er spesielt rettet inn mot deres pasientgruppe, men det er ikke bare diagnose som bør være avgjørende. Det mener et ekspertutvalg som har utredet en sterkere tematisk organisering av psykisk helsevern.

Benedicte Thorsen-Dahl ledet utvalget som har kommet med råd om hvordan psykisk helsevern kan organiseres mer tematisk.
Benedicte Thorsen-Dahl ledet utvalget som har kommet med råd om hvordan psykisk helsevern kan organiseres mer tematisk.Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
0:000:00