Slik vil EU endre det europeiske kraftmarkedet

EU-kommisjonen la tirsdag fram sitt forslag til en reform av kraftmarkedet, som skal beskytte forbrukerne mot prissvingninger i fremtiden. Få oversikt over hva reformen vil endre her.

Tirsdag la EU frem deres forslag til en kraftmarkedsreform. Formålet er å skape mer stabilitet for forbrukerne.
Tirsdag la EU frem deres forslag til en kraftmarkedsreform. Formålet er å skape mer stabilitet for forbrukerne. Foto: Gorm Kallestad/NTB

Det europeiske kraftmarkedet har tjent både forbrukere og bedrifter godt, men da energikrisen rammet Europa, viste det seg at markedet også har sine mangler, som gjør forbrukerne sårbare for høye og ustabile energipriser.

Det uttalte EUs energikommissær Kadri Simson da hun tirsdag la fram et etterlengtet forslag til reform av kraftmarkedet.

Beslutningen om å reformere det europeiske strømmarkedet ble kunngjort allerede i september, under Ursula von der Leyens årlige State of the European Union-tale, og har som mål å beskytte forbrukerne mot svingende energipriser.

Kraftmarkedsreformen vil ifølge EU være relevant også for EØS-land som Norge. Her får du en oversikt over hva Kommisjonen ønsker å endre i kraftmarkedet.

En av de viktigste endringene som EU-kommisjonen foreslår, er å i høyere grad benytte tosidige differansekontrakter  (Contracts for Differences/CfD).

CfD-er er kontrakter der kraftprodusentene får offentlig støtte til sine prosjekter, men samtidig må overlevere en del av overskuddet dersom strømprisen overstiger et visst nivå. Fordelen med en slik kontrakt er at man som støttemottaker er garantert et visst prisnivå. Til gjengjeld må man betale overskuddet tilbake til staten hvis prisen når et visst nivå.

I fremtiden vil tosidige CFD-er være den eneste formen for støtte som EUs medlemsland kan tilby for prosjekter med grønn energi og kjernekraft. Tanken med å utvide bruken av disse kontraktene er å sikre mer robuste systemer.

Et annet verktøy som EU planlegger å bruke, er kraftkjøpsavtaler (Power Purchase Agreements/PPA).

Dette er langsiktige avtaler mellom grønne kraftprodusenter og selskaper eller strømleverandører som har interesse av å sikre seg grønn kraft til en fast pris i mange år fremover.