Sp dropper omkamp om Ullevål sykehus

De på Sps landsmøte som jobbet for at partiet skulle si nei til bygging av Nye Oslo universitetssykehus, tapte. Men partiet uttrykker sterk motstand mot dagens foretaksmodell.

Sps landsmøte ble avviklet i Trondheim i helgen. Landsmøtet presiserte krav om at det må bli sterkere folkevalgt representasjon i styrene i helseforetakene.
Sps landsmøte ble avviklet i Trondheim i helgen. Landsmøtet presiserte krav om at det må bli sterkere folkevalgt representasjon i styrene i helseforetakene. Foto: Joakim Halvorsen / NTB
Solveig Ruud

– Vi kan ikke rive et fullt brukbart sykehus i Oslo for så å svi av en usannsynlig mengde penger på et elendig prosjekt hvor det skal bygges et nytt sykehus et annet sted i Oslo på ei tomt som er for liten, og som hverken innbyggerne eller fagfolkene eller de ansatte vil ha.

Utsagnet kommer fra Brita Skallerud, leder i Akerhus Sp. Dette var bare én av kraftsalvene mot sykehusplanene i Oslo som kom under Sps landsmøte i helgen.

Fire fylkeslag i Sp – Oslo, Akershus, Buskerud og Oppland – samt partiets kvinneorganisasjon Senterkvinnene, forsøkte i helgen å få Sp til å ta omkamp med Ap om skjebnen til Ullevål sykehus. Sykehuset skal legges ned og erstattes av blant annet et nytt stort sykehus ved siden av dagens Rikshospital på Gaustad i Oslo. Det skal etter planen stå ferdig i 2031.

Etablering av et nytt stort lokalsykehus på Aker og en samling av regionfunksjoner med lokalsykehusfunksjoner på Nye Rikshospitalet er en sentral del av videreutvikling av Oslo universitetssykehus HF.

Ved Nye Oslo universitetssykehus skal hele seks nye sykehusbygg gi bedre helsetjenester for hele landet.

I tillegg til Nye Aker og Nye Rikshospitalet bygges det nå et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet, ny sikkerhetspsykiatri på Ila og ny storbylegevakt på Aker.

Videre er bygging av et nytt livsvitenskapsbygg sammen med Universitetet i Oslo godt i gang.