Debatt

Spekter-sjefen: AFP er statssubsidiert forskjellsbehandling

Den største svakheten med dagens AFP-ordning at den ikke treffer de arbeidstakerne i norsk arbeidsliv som har de dårligste lønns- og arbeidsvilkårene, skriver Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter.

Det er vanskelig å forstå at Norge, som ellers er kjennetegnet ved de universelle velferdsgodene, fortsatt kan holde seg med en statsfinansiert pensjonsordning som bare er tilgjengelig for de som er ansatt i en virksomhet med tariffavtale, mener Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter.
Det er vanskelig å forstå at Norge, som ellers er kjennetegnet ved de universelle velferdsgodene, fortsatt kan holde seg med en statsfinansiert pensjonsordning som bare er tilgjengelig for de som er ansatt i en virksomhet med tariffavtale, mener Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter.Foto: Thomas T. Kleiven / Spekter
Anne-Kari Bratten
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Øystein Eriksen Søreide spiller ikke ballen helt i mål når han i Altinget 29. april beskriver noen av utfordringene dagens AFP-ordning gir. Jeg er langt på vei enig i den analysen han gir, men når han vektlegger at svakheten med AFP-ordningen, er at den i for liten grad treffer lavtlønnede i de bedriftene som har tariffavtale, blir det for snevert.

Slik Spekter ser det, er den største svakheten med dagens AFP-ordning at den ikke treffer de arbeidstakerne i norsk arbeidsliv som har de dårligste lønns- og arbeidsvilkårene. Dette er arbeidstakere som ikke arbeider i organiserte virksomheter, som ikke har tariffavtaler i det hele tatt, og dermed er milevis fra en AFP-ordning. Dette er også de arbeidstakerne som i dag oftest også har de dårligste tjenestepensjonsordningene. 

Les også

Færre organiserte arbeidsgivere

Jeg synes det er grunn til å stille spørsmål ved hvordan staten fortsatt kan forsvare å gi støtte til en pensjonsordning som er eksklusivt forbeholdt arbeidstakere som fra før har de beste pensjonsordningene og ryddige og gode lønns- og arbeidsvilkår. Staten bidrar nemlig med en tredjedel av kostnadene til denne lukrative ordningen. 

AFP er en pensjonsordning som i økende grad gjør det attraktivt for arbeidsgivere å ikke være en del av det organiserte arbeidslivet.

Anne-Kari Bratten
Administrerende direktør, Spekter

Det er også grunn til å minne om at AFP er en pensjonsordning som i økende grad gjør det attraktivt for arbeidsgivere å ikke være en del av det organiserte arbeidslivet. Mange bedrifter oppfatter ordningen som en ekstraavgift for å inngå tariffavtale. 

Vanskelig å forstå

Med pensjonsreformen er folketrygden endret slik at den både er mer bærekraftig og stimulerer til arbeid. I trepartssamarbeidet bør vi derfor diskutere hvordan de økonomiske midlene som staten i dag bruker på en eksklusiv førtidspensjonsordning for ansatte i organiserte virksomheter, heller kan bli en del av den generelle alderspensjonen i folketrygden.

Hvert år får tusenvis av arbeidstakere som aldri har vært organisert, full AFP-pensjon bare fordi de jobber i en bedrift der noen andre har tariffavtale. Kollegene i den uorganiserte nabobedriften får ikke denne førtidspensjonen.

Det er vanskelig å forstå at Norge, som ellers er kjennetegnet ved de universelle velferdsgodene, altså at alle innbyggere skal ha like rettigheter til statsfinansierte trygdeytelser, blant annet, fortsatt kan holde seg med en statsfinansiert pensjonsordning som bare er tilgjengelig for de som er ansatt i en virksomhet med tariffavtale. 

Les også

Omtalte personer

Øystein Eriksen Søreide

Administrerende direktør, Abelia, styremedlem, NOKUT og Eivind Astrup Allmennyttige Stiftelse

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00