Om  
Sigbjørn Gjelsvik
Liv Kari Eskeland

Spørsmål om E39 fikk frem statsrådens indre poet

I et spørsmål til statsråd Sigbjørn Gjelsvik (SP) tyr stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland (H) til diktform da hun etterspør en oppdatering om planprogram for reguleringsplanen E39 Stord-Os. Nå har statsråd Gjelsvik besvart spørsmålet på samme vis.

Eskelands poetiske grep lyktes i å vekke statsrådens humoristisk sans. Kommunal- og distriktsminister, Sigbjørn Gjelsvik, har levert hele sitt svar i diktform.
Eskelands poetiske grep lyktes i å vekke statsrådens humoristisk sans. Kommunal- og distriktsminister, Sigbjørn Gjelsvik, har levert hele sitt svar i diktform.Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Oscar Solvang Bergersen

Bakgrunnen for spørsmålet er manglende godkjent planprogram for statlig reguleringsplan for E39 Stord-Os.

– Om jeg får svar i diktform betyr mindre dersom svaret er positivt i den forstand at planprogrammet nå er klart til å bli sendt ut, skriver Eskeland i en epost til Altinget. 

Les også

Staråden svarer derimot med samme mynt:

"Representanten Eskeland og eg har det same mål i denne saka,
vi skal arbeide raskt for at vi ei avgjerd kan taka.
Forslag til planprogram for statleg reguleringsplan fekk vi 1. desember,
men vi må gjere alt riktig, for dette er viktig at vi greier.
Så sjølv om vi no på Stord kan sjå både snøklokker og krokus,
er det gode grunnar til at vi på viktige vurderingar har fokus.
Nyåret har kome, med bod om ein ny og innhaldsrik vår,
eg er optimist med tanke på framdrifta som rår.
Vi skal som ansvarleg planstyresmakt sørgje for at jobben blir gjort,
men grundige må vi vere, sjølv om vi ynskjer det skal gå fort.
Eg ber difor representanten om at ho med litt tolmod let seg smøre,
for eg treng litt meir tid før det endelege vedtaket ligg føre."

Sigbjørn Gjelsvik er valgt inn som representant for Akershus og er Kommunal- og distriksminister. Kari Mette Presterud møter fast for Gjelsvik på Sotringet.

Alle stortingsrepresentanter kan hver uke stille inntil to skriftlige spørsmål til en statsråd i aktuelle saker. Statsrådene plikter å svare innen seks virkedager. Altinget har en robotgenerert oversikt over disse skriftlige spørsmålene og svarene under spalten «Statsråden svarer»

Omtalte personer

Sigbjørn Gjelsvik

Stortingsrepresentant (Sp)
økonomi (Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet)

Liv Kari Eskeland

Stortingsrepresentant Hordaland (H), medlem, Transport- og kommunikasjonskomiteen
Arkitektlinja (NTNU, 1990), engelsk språk og litteratur (Volda lærerhøyskole, 1985)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00