Sterk økning i psykisk syke kriminelle. Trenger milliarder

Det trengs flere døgnplasser for alvorlig psykisk syke, og det må etableres tilbud for dem som skrives ut fra sykehus. Dette vil kreve milliarder til investeringer og drift de kommende årene, viser en ny rapport.

I oktober i fjor markerte daværende helseminister Ingvild Kjerkol byggestart for ny sikkerhetspsykiatri på Ila. En ny rapport viser at det er behov for store investeringer i sikkerhetspsykiatrien fremover.
I oktober i fjor markerte daværende helseminister Ingvild Kjerkol byggestart for ny sikkerhetspsykiatri på Ila. En ny rapport viser at det er behov for store investeringer i sikkerhetspsykiatrien fremover.Foto: Gorm Kallestad / NTB
0:000:00