Analyse av 
Magnus Takvam

Støres budskap: Ingen eksperimenter

Ingen kan beskylde Jonas Gahr Støre for å ty til lettvinte løsninger. Tirsdagens førjuls-oppsummering for pressen definerte han som en løypemelding underveis, i en maraton der regjeringen kontinuerlig arbeider for å dempe effekten av krig og krise i verden rundt oss, skriver Magnus Takvam. 

Støre viser en stayerevne, en vilje til knallhardt å holde fast på sine løsninger, som til nå ikke har gitt resultater hverken i form av popularitet eller økt oppslutning, men som i lengden kan være det som kan gi kan gi håp om å stanse tilbakegangen, og sakte bygge opp igjen tapt tillit, skriver Magnus Takvam.&nbsp;<br><br>
Støre viser en stayerevne, en vilje til knallhardt å holde fast på sine løsninger, som til nå ikke har gitt resultater hverken i form av popularitet eller økt oppslutning, men som i lengden kan være det som kan gi kan gi håp om å stanse tilbakegangen, og sakte bygge opp igjen tapt tillit, skriver Magnus Takvam. 

Foto: Fredrik Varfjell / NTB
Magnus Takvam

– Dette er ikke tiden for eksperimenter.

Det var svaret på medienes ulike varianter av spørsmål om strømkrise og dårlige meningsmålinger: Jeg har ikke sett noen der ute som har et gjennomarbeidet alternativ til den modellen vi har kommet fram til. 

På spørsmål fra Altinget om han ikke frykter en langvarig politisk krise for sitt eget parti og regjering når alt tyder på at Europa vil oppleve ustabilitet og høye energipriser kanskje helt fram til 2027, var også svaret at: jo, men det holder likevel ikke å si at så lenge målingene er dårlige og ustabiliteten er høy, så må vi gjøre noe som er radikalt. Vi må være rimelig sikre på  at det vi i så fall skal gjøre, faktisk kan fungere og ikke føre til at systemet bryter sammen!

Støre viser en stayerevne, en vilje til knallhardt å holde fast på sine løsninger, som til nå ikke har gitt resultater hverken i form av popularitet eller økt oppslutning, men som i lengden kan være det som kan gi kan gi håp om å stanse tilbakegangen, og sakte bygge opp igjen tapt tillit.

Det synes i hvert fall å være strategien. Problemet til nå er at hverken Støre eller andre i hans regjering har klart å overbevise egne velgere: 

Her konkurrerer han både med historien, med kritikere i egen bevegelse og med opposisjon både til høyre og venstre om hva som skal til for å løse kjerneproblemet: dyrtid og strømpriser. 

Støre viser en stayerevne, en vilje til knallhardt å holde fast på sine løsninger, som til nå ikke har gitt resultater hverken i form av popularitet eller økt oppslutning.

Med historien, fordi arbeiderbevegelsen i egne øyne temmet markedskreftene og industrialiserte landet ved hjelp av rimelig norsk vannkraft. Den opphetede debatten om tilknytningen til det europeiske energibyrået ACER klarte partiets ledelse så vidt å løse internt for noen få år siden, men tilsvarende krav om å ta nasjonal kontroll over kraften melder seg nå med full styrke igjen, fordi partiet og LO ikke ble konsolidert om en felles analyse.