Stortingsvalget i 2025: Dette er EU/EØS-status i partiene

Neste år er det stortingsvalg, og partiene er i gang med å skissere nye arbeidsprogrammer for 2025–2029. Dette er status for partienes holdninger til EU og EØS akkurat nå.

Det er 30 år siden forrige EU-valg. Men er vi ferdige med å diskutere EU og EØS-avtalen i norsk politikk? 
Det er 30 år siden forrige EU-valg. Men er vi ferdige med å diskutere EU og EØS-avtalen i norsk politikk? Foto: Erik Johansen / NTB
0:000:00