SV, Frp, V og R tar Melkøya til kontrollkomiteen

Regjeringen lener seg på Equinors tall i sin vurdering av karbonfangst- og lagring på Melkøya. Da er det ikke en egen vurdering, slik Stortinget bestilte, mener deler av opposisjonen, som nå tar saken videre til kontrollkomiteen. – Bare fordi man ikke får det svaret man ønsker seg, så hører ikke saken hjemme i kontrollkomiteen, sier Nikolai Astrup (H).

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) må svare på spørsmål fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om regjeringens oppfølging av stortingsvedtaket om å vurdere karbonfangst- og lagring på Melkøya som et alternativ til kraft fra land. Her er Støre på besøk på gassanlegget Hammerfest LNG på Melkøya.
Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) må svare på spørsmål fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om regjeringens oppfølging av stortingsvedtaket om å vurdere karbonfangst- og lagring på Melkøya som et alternativ til kraft fra land. Her er Støre på besøk på gassanlegget Hammerfest LNG på Melkøya.Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Elisabeth Bergskaug

Venstre, Rødt, Frp og SV bekrefter alle for Altinget at de tar elektrifisering av Melkøya til kontrollkomiteen. De fire partiene mener regjeringen ikke har fulgt opp et enstemmig stortingsvedtak om en vurdering av karbonfangst- og lagring på Melkøya, og vil derfor gjøre undersøkelser i kontrollkomiteen, og stille spørsmål til statsminister Jonas Gahr Støre i saken. 

Tidligere i august ga regjeringen endelig klarsignal til Equinor-prosjektet Snøhvit Future, som inkluderer elektrifisering av gassanlegget Hammerfest LNG på Melkøya med kraft fra land. I forbindelse med behandlingen av søknaden, fikk regjeringen beskjed av et enstemmig Storting om å foreta en egen vurdering av om fangst og lagring av CO2 kan være et alternativ til elektrifisering. 

Denne vurderingen kom i et vedlegg til godkjenningsbrevet til Equinor, og er gjort av Oljedirektoratet (OD) på bestilling av regjeringen. OD bruker primært Equinors tall og analyser for å vurdere karbonfangst- og lagring, og lander på at tiltaket er vesentlig dyrere enn elektrifisering, at det vil redusere gassproduksjonen, og at det ikke er realistisk å få på plass innen 2029. 

SV: – De har lagt fram Equinors vurdering, og ikke sin egen 

Lars Haltbrekken (SV) har forsøkt å få utdypende svar om denne vurderingen gjennom et skriftlig spørsmål til olje- og energiminister Terje Aasland, men henvises til vurderingen som allerede er offentlig kjent.

Det regjeringen har lagt fram er Equinors vurdering, og da er den ikke egen. Vi bør ha kommet lenger enn at Equinor er en stat i staten

Lars Haltbrekken
Stortingsrepresentant (SV)

Stortingets vedtak legger ikke sterke føringer for hva slags vurdering regjeringen skulle gjøre, men partiene mener likevel ikke regjeringen følger Stortingets vedtak. 

– Vi skulle gjerne hatt en formulering om at vurderingen skulle være uavhengig, men det var det ikke mulig å få flertall for. Men det står at skal være en egen vurdering. Det regjeringen har lagt fram er Equinors vurdering, og da er den ikke egen. Vi bør ha kommet lenger enn at Equinor er en stat i staten, begrunner SVs Lars Haltbrekken for Altinget. 

Han håper resultatet av undersøkelsene blir et flertall på Stortinget for at det gjennomføres en uavhengig vurdering for karbonfangst- og lagring. Han mener det ikke er for sent, selv om regjeringen nå både har godkjent Equinors plan for utbygging og drift og har gitt konsesjon til en ny kraftlinje. 

– Hvis Stortinget mener regjeringen ikke har oppfylt vedtaket på en god nok måte, så må man selvfølgelig stå på det. 

Rødt: – Respektløst overfor Stortinget 

Beslutninger om å sette i gang egne undersøkelser for å kontrollere om regjeringens politikk er i tråd med Stortingets vilje, krever støtte fra en tredjedel av representantene i kontrollkomiteen. MDG og KrF sitter ikke i komiteen, men takket være representantene fra SV, Frp, V og R er det tilstrekkelig støtte.

– Det er respektløst overfor Stortinget å kjøre på med elektrifisering av Melkøya, selv om Stortinget har vedtatt at regjeringen skal se på karbonfangst- og lagring. Vi mener det er helt riktig at komiteen behandler dette, sier Seher Aydar (R) i kontroll- og konstitusjonskomiteen til Altinget.

I tillegg til spørsmål om regjeringens oppfølging av Stortingets karbonfangst-vedtak, vil Rødt stille spørsmål om hvorfor Sametinget ikke er konferert før Melkøya-vedtaket ble fattet. 

– Det er ikke til å begripe at regjeringen tar så lett på Sametingets rett til å bli konsultert, spesielt etter Fosen, sier Aydar.

Seher Aydar er Rødts representant i kontroll- og konstitusjonskomiteen, og har vil ha med to egne spørsmål om regjeringens konsultasjonsplikt med Sametinget i undersøkelsen om regjeringens Melkøya-oppfølging.
Seher Aydar er Rødts representant i kontroll- og konstitusjonskomiteen, og har vil ha med to egne spørsmål om regjeringens konsultasjonsplikt med Sametinget i undersøkelsen om regjeringens Melkøya-oppfølging. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Une Bastholm (MDG) i energi- og miljøkomiteen håper kontrollkomiteens undersøkelser kan belyse dialogen mellom Equinor og regjeringen i saken. 

– Det kan være man får avdekket mer om dialogen mellom Equinor og regjeringen om Melkøya, hvilke møter som har funnet sted, og hva det var som gjorde at regjeringen landet på dette vedtaket, sier Bastholm til Altinget. 

Hun savner avveining av politiske hensyn opp mot hverandre i regjeringens vurdering av karbonfangst- og lagring.  

 – Vi vet at det er teknisk mulig med karbonfangst- og lagring på Melkøya. Det sier Equinor selv også. Det har blitt et prisspørsmål. Da har Equinor sagt at et alternativ til karbonfangst- og lagring er å stenge ned Melkøya fordi investeringen blir for dyr. Det er en trussel som viser at de har enormt mye makt. At regjeringen velger å følge det Equinor vil, er egentlig å abdisere som regjering. De blir en leverandørbedrift for Equinor, mener Bastholm.

Får ingen støtte fra Høyre, som mener vedtaket er fulgt 

Både Seher Aydar (R) og Terje Halleland (Frp) sier til Altinget en enstemmig komité bør stille seg bak Melkøya-undersøkelser, ettersom det aktuelle vedtaket ble enstemmig vedtatt. 

Høyre er imidlertid av en annen oppfatning. Nikolai Astrup (H) i energi- og miljøkomiteen sier til Altinget at saken ikke hører hjemme i kontrollkomiteen. Han mener regjeringen har gjort en egen vurdering av saken, i tråd med Stortingets vedtak.

Regjeringen har gjort en egen vurdering ved at de har bedt Oljedirektoratet vurdere saken, og det mener jeg er innenfor rammen av det vedtaket

Nikolai Astrup
Stortingsrepresentant (H)

– Regjeringen har gjort en egen vurdering ved at de har bedt Oljedirektoratet vurdere saken, og det mener jeg er innenfor rammen av det vedtaket. Bare fordi man ikke får det svaret man ønsker seg, så hører ikke saken hjemme i kontrollkomiteen, sier Astrup til Altinget. 

Han sier han ikke har noen grunn til å betvile konklusjonen regjeringen og Oljedirektoratet lander på, og tror ikke saken stiller seg annerledes om man konfererer flere parter. 

– Elektrifisering av Snøhvit Future koster litt over seks milliarder kroner. Det er lite som tilsier at karbonfangst- og lagring vil være billigere enn det. Det er heller ikke så unaturlig at man lener seg på de vurderingen som er gjort at Equinor når det er snakk om å integrere et CCS-anlegg i et gassanlegg i drift. Det forutsetter lokal kjennskap. Men man kunne jo anført at de også burde ha konsultert Gassnova. Det er et svakt punkt, oppsummerer Astrup.

Høyres Nikolai Astrup mener ikke spørsmålet om karbonfangst- og lagring på Melkøya hører hjemme i kontrollkomiteen.
Høyres Nikolai Astrup mener ikke spørsmålet om karbonfangst- og lagring på Melkøya hører hjemme i kontrollkomiteen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Advarer mot brudd på folkeretten 

Både SV, Frp, Rødt, MDG og Venstre betviler imidlertid konklusjonene. 

– Jeg hadde forventet en grundigere vurdering av regjeringen av karbonfangst- og lagring når man faktisk står i fare for å bryte menneskerettighetene med den løsningen regjeringen har valgt, sier Haltbrekken (SV) til Altinget. 

Han henviser til at elektrifisering av Melkøya forutsetter bygging av en ny kraftledning, som kommer i konflikt med flere reinbeiter. Berørte reineiere har varslet søksmål i saken, og Landbruks- og matdepartementet mener det er en risiko for at man vil komme i et folkerettsbrudd ved å bygge kraftlinjen. 

– Regjeringen sier de har lært av Fosen-dommen. Det tror ikke jeg når jeg ser hvor tynn vurdering de gjør i denne saken. Det er påfallende at i Fosen-saken er det utrolig viktig for regjeringen å drive med utredning på utredning, men her, hvor du kan stå overfor et nytt brudd på menneskerettighetene, er tydeligvis ikke det viktig. 

Han tror karbonfangst- og lagring kan stå ferdig tidligere enn Equinor anslår, koste mindre og kutte utslippene uten at det går på bekostning at samiske reinbeiter. Det mener også Venstre. 

– Det er ingen tvil om at for Equinor er det billigst å få kraft fra land, men de samfunnsmessige kostnadene vil bli billigere med fangst- og lagring av CO2 med gasskraftverk, sier Ola Elvestuen (V) til Altinget. 

Han viser til at regjeringens Melkøya-vedtak åpner for å ha dagens gasskraftverk i drift til 2033, for å sikre at det er nok kraft i Finnmark. 

– Karbonfangst- og lagring kan komme raskere og få ned utslippene raskere enn det prosjektet regjeringen godkjenner. Da har vi ikke en gang vært innom alle konfliktene regjeringen legger opp til med vindkraftverk i Finnmark, som både legges i viktige naturområder, men som også bryter med samiske interesser og utfordrer reindriftens rettigheter, sier Elvestuen. 

Les også

Omtalte personer

Lars Haltbrekken

Stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag, leder, Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid, medlem, energi- og miljøkomiteen

Seher Aydar

Stortingsrepresentant for Oslo, medlem, helse- og omsorgskomiteen, medlem, kontroll- og konstitusjonskomiteen

Nikolai Astrup

Stortingsrepresentant Oslo (H), medlem, Energi- og miljøkomiteen
BSc, International Relations, (London School of Economics and Political Science 2000), MSc, European Politics and Governance, (London School of Economics and Political Science 2005)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00