SV, MDG og V om kraftledning i konflikt med reindrift: Sjøkabel må utredes

Høyre påpeker imidlertid at sjøkabel-alternativet allerede har vært utredet og lagt i skuffen på grunn av høye kostnader og lavere driftssikkerhet.

Ola Elvestuen mener sjøkabel må utredes på nytt som alternativ til luftledning for den planlagte kraftforbindelsen mellom Skaidi og Hammerfest, som kommer i konflikt med reindrifta. Her er Elvestuen under en Fosen-demonstrasjon i oktober.
Ola Elvestuen mener sjøkabel må utredes på nytt som alternativ til luftledning for den planlagte kraftforbindelsen mellom Skaidi og Hammerfest, som kommer i konflikt med reindrifta. Her er Elvestuen under en Fosen-demonstrasjon i oktober.Foto: Terje Pedersen / NTB
Elisabeth Bergskaug

I desember leverte Equinor en plan for utbygging av drift av prosjektet Snøhvit Electrification til Olje- og energidepartementet (OED). Gjennom å elektrifisere Hammerfest LNG på Melkøya vil selskapet kutte 850.000 tonn CO2-utslipp i året, og forlenge levetiden til Snøhvit-feltet. 

For å få nok kraft og effekt til elektrifisering, må det bygges en ny 420 kV-kraftledning mellom Skaidi og Hammerfest i Finnmark. Equinor skal betale anleggsbidrag på rundt en femtedel av kostnaden for kraftledningen, og sier til E24 at Melkøya vil bruke halvparten av kapasiteten på ledningen. Resten kan annet næringsliv og husholdninger dra nytte av.

Kraftlinjen er nå til behandling i Olje- og energidepartementet (OED). Den er planlagt gjennom flere reinbeitedistrikter, og Altinget skrev onsdag at to av reinbeitedistriktene åpner for å gå til søksmål dersom kraftlinjen får konsesjon, fordi de mener den vil få vesentlige negative konsekvenser for reindriften. 

Altinget logoKlima og Energi
Ønsker du å lese artikkelen?
Du får politiske nyheter og analyser om klima og energi samt tilgang til løpende debatt på feltet.
Les mer om priser og kjøpsbetingelser her.
0:000:00