SV vil ha midlertidig forbud mot flatehogst i gjenværende naturskog

Partiet frykter at den mest verdifulle skogen hogges ned mens regjeringen somler med skogvernet. Regjeringspartiet Senterpartiet er kritisk til hele vernemålet, og mener SVs forslag i praksis er et næringsforbud.

Birgit Oline Kjerstad representerer SV på Stortinget og i energi- og miljøkomiteen, og står bak et forslag om en ny skogpolitikk.
Birgit Oline Kjerstad representerer SV på Stortinget og i energi- og miljøkomiteen, og står bak et forslag om en ny skogpolitikk.Foto: Javad M.Parsa / NTB
0:000:00