Analyse av 
Solveig Ruud

Sykehusene sliter med jordmormangel. Lite tyder på at regjeringen går svanger med en rask løsning

For få jordmødre på flere av landets sykehus er et resultat av en varslet krise. Forgubbingen av landets jordmødre er bare én av utfordringene politikerne står overfor i tiden som kommer.

Hvor skal knappe jordmorressurser brukes? Det må politikerne trolig gi tydeligere signaler om fremover.
Hvor skal knappe jordmorressurser brukes? Det må politikerne trolig gi tydeligere signaler om fremover. Foto: Lise Åserud / NTB
Solveig Ruud

Når man nærmer seg en fødsel, ønsker man trygghet og forutsigbarhet. Derfor er det ikke vanskelig å forstå skuffelsen når fødetilbud plutselig stenges ned. Akkurat nå er det mye sinne og frustrasjon over at ABC-klinikken ved Oslo universitetssykehus blir stengt i helgene. Det er ikke lenge siden den ble sommerstengt. 

– Nok et eksempel på nedprioritering av kvinnehelse, sies det.

Men årsaken til nedlagte eller midlertidig stengte fødeklinikker, er mer komplisert enn som så. Noen ganger skyldes det stramme budsjetter, og det er relevant å diskutere hvordan fødetilbudet finansieres. Men stadig oftere er hovedproblemet mangel på jordmødre. 

Jordmormangelen er grundig dokumentert, og situasjonen blir ikke bedre i årene som kommer. 

Jordmorforbundet i Sykepleierforeningen og Den norske jordmorforening har flere ganger ropt varsku om temaet. Jordmormangelen er grundig dokumentert, og situasjonen blir ikke bedre i årene som kommer. 

Ifølge Nav har det de siste tre årene vært en økende mangel på jordmødre sammenlignet med årene før. Nav anslo på usikkert grunnlag at det i fjor var en mangel på ca. 132 jordmødre. Og Riksrevisjonen kom i 2019 med en undersøkelse der de slo fast at helseforetakene har «store utfordringer med å rekruttere, mobilisere og beholde» dem.