Analyse av 
Veslemøy Hedvig Østrem

Mot Frps sololøp fremsto Sp-veteranen som EØS-avtalens fremste forsvarer

I Stortinget torsdag ble det skrevet et nytt kapittel i den lange føljetongen om skandalen med flere navn: Enten den kalles Nav-skandalen, trygdeskandalen eller EØS-skandalen er det ett parti som fortsatt har en helt annen tilnærming til fortellingen enn de andre. 

Per Olaf Lundteigen (Sp) har vært saksordfører i arbeidet med å endre på lovene som regulerer trygdekoordinering mellom EØS-land. I Stortinget torsdag var han mektig provosert over Frp, som holder på sitt fokus. 
Per Olaf Lundteigen (Sp) har vært saksordfører i arbeidet med å endre på lovene som regulerer trygdekoordinering mellom EØS-land. I Stortinget torsdag var han mektig provosert over Frp, som holder på sitt fokus.  Foto: Veslemøy Østrem
Veslemøy Hedvig Østrem

De som har sett Sps erfarne politiker Per Olaf Lundteigen entre Stortingets talerstol når han har noe viktig på hjertet, vet også hva begrepet «harmdirrende» betyr.

Allerede før han i rollen som saksordfører og første taler torsdag formiddag hadde fått «buzzet» talerstolen opp i riktig høyde og fylt glasset, var kjeven sammenbitt og blikket skarpt rettet utover. Temaet var EØS-regler, trygdeforordninger og en høyst nødvendig fornyelse av lovverket og Lundteigen snakket sakte.

Og hvem var Lundteigens harme rettet mot? Ikke mot Brussel og EØS, som man kanskje kunne tenke seg når temaet var selvråderett rundt eget lovverk. Heller ikke mot Nav eller alle de ulike instansene som feiltolket EØS-regler i en årrekke og dermed sørget for at uskyldige mennesker ble dømt og fengslet. 

Det er innafor å være imot EØS. Men det er ikke innafor at ikke alle skal ha samme rettssikkerhet.

Men mot Frp. 

– Frps oppførsel i denne saken er lite seriøs. Det er ikke seriøst å ikke ville ta stilling til det vi behandler her i dag. Det er veldig sterkt. Jeg vil bare beklage at Frp ikke går inn i realitetene, men heller tar til orde for å sende tilbake hele prosessen til regjeringen – for å sikre at trygdeutbetalinger kun skal gå til norske borgere. Det er innafor å være imot EØS. Men det er ikke innafor at ikke alle skal ha samme rettssikkerhet, sydet Lundteigen. 

For å spole litt tilbake: Det som er den langsomme kverna i Stortinget, er nå i ferd med å rydde i trygdelovgivningen rundt sykepenger, arbeidsavklaringspenger og omsorgspenger.

Oppgjøret har gått parallelt i regjering, etater og rettsvesen.