Analyse av 
Hans Andreas Starheim

Unios krav om å rekruttere med lønn viser splittelsen i fagbevegelsen

Unios overordnede føringer inn i lønnsoppgjøret er krav om reallønnsvekst, at frontfaget ikke må være lønnstak i offentlig sektor, og at offentlig sektor på lik linje med privat sektor må bruke lønn som virkemiddel for å rekruttere og beholde nødvendig kompetanse. Det siste kravet kan bli det vanskeligste.

LO-leder Peggy Hesse Følsvik og Unio-leder Ragnhild Lied. På viktige områder trekker de i motsatt retning i arbeidslivspolitikken.
LO-leder Peggy Hesse Følsvik og Unio-leder Ragnhild Lied. På viktige områder trekker de i motsatt retning i arbeidslivspolitikken.Foto: Terje Pedersen / NTB
Hans Andreas Starheim

Unios tariffpolitiske uttalelse, som formelt vedtas 14. mars, men som ble lagt frem allerede på organisasjonens inntektspolitiske konferanse 8. mars, marker de følgende punktene som de overordnede føringene inn i årets mellomoppgjør:

Som Altinget har skrevet om før, er det ikke sikkert at det er det første av disse punktene som kommer til å bli mest krevende i årets oppgjør. Men på de to påfølgende punktene ypper Unio til det som kan bli en heftig kamp, ikke bare mot sine motparter i kommune og stat, men også mot sin fagpolitiske storebror LO.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik sendte en tilsynelatende forsonende hilsen til Unio tidligere i vinter, da hun åpnet for at det i år kan gis mer i kommunal sektor enn i privat sektor, for å dekke inn et etterslep i kommunene de siste årene.  

Altinget logoArbeidsliv
Ønsker du å lese artikkelen?
Du får politiske nyheter og analyser om arbeidsliv samt tilgang til løpende debatt på feltet.
Les mer om priser og kjøpsbetingelser her.
0:000:00