Analyse av 
Hans Andreas Starheim

Unios krav om å rekruttere med lønn viser splittelsen i fagbevegelsen

Unios overordnede føringer inn i lønnsoppgjøret er krav om reallønnsvekst, at frontfaget ikke må være lønnstak i offentlig sektor, og at offentlig sektor på lik linje med privat sektor må bruke lønn som virkemiddel for å rekruttere og beholde nødvendig kompetanse. Det siste kravet kan bli det vanskeligste.

LO-leder Peggy Hesse Følsvik og Unio-leder Ragnhild Lied. På viktige områder trekker de i motsatt retning i arbeidslivspolitikken.
LO-leder Peggy Hesse Følsvik og Unio-leder Ragnhild Lied. På viktige områder trekker de i motsatt retning i arbeidslivspolitikken.Foto: Terje Pedersen / NTB
0:000:00