Utenriksministeren: Økte forventninger til Norge om mottak av allierte forsterkninger

– Norge er i dag hovedsakelig mottaksland for allierte forsterkninger i nord, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap). Hun mener Norge må utvikle seg til også å bli et transittland for forsterkninger som skal videre til Sverige og Finland.

Utenriksminister Anniken
Huitfeldt (Ap) og Kjell Inge Bjerga, direktør for Institutt for Forsvarsstudier
(IFS), diskuterte nordisk samarbeid i en ny sikkerhetspolitisk virkelighet
under den sikkerhetspolitiske konferansen Ny virkelighet for sikkerhet og
forsvar i Norden.
Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og Kjell Inge Bjerga, direktør for Institutt for Forsvarsstudier (IFS), diskuterte nordisk samarbeid i en ny sikkerhetspolitisk virkelighet under den sikkerhetspolitiske konferansen Ny virkelighet for sikkerhet og forsvar i Norden.Foto: UD
0:000:00