Analyse av 
Veslemøy Hedvig Østrem

Våpenindustrien er Norges skjulte suksesshistorie – og sårbar for politiske strømninger

Hva skal vi leve av etter oljen? Selge granater og artilleri til en stadig mer urolig verden? Det er omsetningsrekord i norsk forsvarsindustri. Det industrien frykter aller mest, er politikere som ikke tenker langt nok frem. 

Nordisk gruppeklem med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, Norges statsminister Jonas Gahr Støre, Mette Frederiksen fra Danmark, Katrín Jakobsdóttir fra Island, Ulf Kristersson fra Sverige og Finlands president Sauli Niinistö. Sistnevnte kom med en kraftig advarsel. 
Nordisk gruppeklem med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, Norges statsminister Jonas Gahr Støre, Mette Frederiksen fra Danmark, Katrín Jakobsdóttir fra Island, Ulf Kristersson fra Sverige og Finlands president Sauli Niinistö. Sistnevnte kom med en kraftig advarsel. Foto: Cornelius Poppe/NTB
Veslemøy Hedvig Østrem

Det var nærmest som en nordisk gruppeklem på podiet da fire nordiske statsministre og en president forrige tirsdag slo ring om Volodymyr Zelenskyj under hans Oslo-besøk. For den ukrainske presidenten må dagen i Oslo ha føltes som om å komme inn foran peisen etter en iskald og strabasiøs fjelltur og få en kopp kakao å varme seg på. Det var «Dear Mette» og «Dear Jonas» i alle retninger, milliard-løfter ble bekreftet, klemmer og varme referanser til tidligere møter gjorde det hele nokså godlynt.

Så tok den alvorlige finske presidenten Sauli Niinistö ordet. Det finske mollstemte tonefallet gjorde budskapet desto mørkere:

Vi må ikke ta forsvarsindustrien for gitt, formante han. 

«Jeg vil peke på hva vi trenger i Europa nå. Og dette må vi ta på alvor. Vi trenger langt høyere produksjon av ammunisjon. Finland har gjort sitt beste. Nå dobler vi produksjonen. Fordi vi forbereder oss for fremtiden. Uheldigvis har verden forandret seg. Vi lever ikke lenger i et Europa preget av fred og sikkerhet. Og når ting endrer seg, må vi lære oss å forandre vår tenkemåte», sa den sindige Niinistö i korte, Jon Fosse-aktige setninger. 

Sauli Niinistö er president i landet som har omtrent like lang felles grense med Russland som det Ukraina har. Han maner til alvor – og investerer i artellerifabrikker. Her i samtale med Volodymyr Zelenskyj under nordisk toppmøte i desember. 
Sauli Niinistö er president i landet som har omtrent like lang felles grense med Russland som det Ukraina har. Han maner til alvor – og investerer i artellerifabrikker. Her i samtale med Volodymyr Zelenskyj under nordisk toppmøte i desember.  Foto: Cornelius Poppe / NTB

Et par dager senere offentliggjorde den finske regjeringen at de skal bygge to nye fabrikker og vil investere over 130 millioner dollar de neste årene – for nettopp å sørge for å fylle opp Europas slunkne lagre av ammunisjon. 

Totalberedskap som en del av tankesettet

En rekke forsvarseksperter peker nettopp på Finland når de skal understreke viktigheten av langsiktighet og forutsigbarhet for en forsvarsindustri. Flere krigsutbrudd gjennom historien og et langvarig press langs den lange finsk-russiske grensen, har også gjort at Finlands befolkning har en internalisert forståelse av forsvar og sikkerhet. 

For den ukrainske presidenten må dagen i Oslo ha føltes som om å komme inn foran peisen etter en iskald og strabasiøs fjelltur og få en kopp kakao å varme seg på. 

«Et land som avsto territorium til Sovjetunionen etter Vinterkrigen bærer nemlig ingen illusjoner om at det ikke kan skje igjen. Overlevelse er derfor den finske statens uttalte og grunnleggende drivkraft», skrev en rekke aktører etter å ha deltatt på Forsvarets sjefskurs – fra stortingsrepresentant Kari Mette Prestrud (Sp) til forsvarsforsker Anders Romarheim. Innlegget sto å lese i Forsvarets Forum i vår. 

Finland fremheves for sitt totalforsvar – altså evnen samfunnet har til å sørge for sin egen sikkerhet, gjennom årvåkenhet, beredskap og samarbeid mellom det sivile samfunn og det militære. «Finland og Sverige er ledende i utviklingen av totalforsvaret, et område som vil bli viktigere for alle de nordiske landene fremover», skrev Nupi-forsker Kristin Haugevik i en rapport til Forsvarskommisjonen.

Norsk silotenkning 

Også Totalberedskapskommisjonen pekte på det samme, da de konkluderte i juni:

I Norge har vi ikke den samme forståelsen for fare og sikkerhet som Sauli Niinistös land og folk har.

«Det er også behov for å øke bevisstheten om betydningen den enkelte borger har for nasjonens beredskapsevne», skrev Forsvarskommisjonen.

De beskriver siloer mellom det sivile og det militære. For liten forståelse for næringslivets rolle i totalberedskapen. Og en forsvarsindustri som trolig ikke har fått den plassen den fortjener – hverken i den offentlige samtalen eller i politikernes langsiktige prioriteringer. 

Les også

Opprustning gir industrivekst 

I forrige uke kom nyheten om at Kongsberg Gruppen har inngått nok en milliardavtale om våpensalg, denne gangen til Litauen. 

Mye av den veksten de opplever nå, handler ikke om opprustningen i Europa på grunn av Russlands fullskala invasjon av Ukraina i 2021. Den kom som en følge av den samme Putins invasjon av deler av Ukraina i 2013.

Norsk forsvarsindustri omsatte i fjor for 26 milliarder kroner, noe som etter mine beregninger tilsvarer over 3,1 millioner kroner per årsverk (8333 årsverk). Det var en økning på 13 prosent fra året før, viser den årlige statistikken fra Forsvarets Forskningsinstitutt, som ble lagt frem i november.

Ser man på ordrereservene, altså hvor mange bestillinger som ligger inne for de kommende årene, vil denne industrien oppleve enorm vekst i mange år fremover. De forsvarsrelaterte ordrereservene steg med hele 39 prosent det siste året, ifølge rapporten. 

Det som er helt spesielt med forsvarsindustrien, er at den er ett hundre prosent knyttet opp mot politiske beslutninger. All eksport av forsvarsmateriell fra Norge er lisenspliktig, og Norge har et av verdens strengeste eksportkontrollregimer, og all produksjon og innkjøp til eget forsvar også går gjennom Stortinget. Kunder utenfor Norge, er andre lands regjeringer. 

Det andre som er unikt med denne industrien, er hvor langsiktig den er: 

Mye av den veksten de opplever nå, handler ikke om opprustningen i Europa på grunn av Russlands fullskala invasjon av Ukraina i 2021. Den kom som en følge av den samme Putins invasjon av deler av Ukraina i 2013. For i årene som fulgte, ble det snakket sammen – behovet for mer kuler og krutt var åpenbar. 

Industrien trenger folk

Det betyr at behovene fremover vil øke betydelig: For teknologisk kompetanse, for samhandling, for investeringsvilje og for risikoavlastning. Også dette er beslutninger som til syvende og sist havner i en stortingskomité nær oss. Øker vi studieplasser til teknologifagene nå, får ikke forsvarsindustrien den kompetansen før det har gått 6–10 år. Blir det liten eller ingen tilgang på kritiske mineraler, vil det være prekært for forsvarsindustrien i hele Europa. 

For noen år siden møtte jeg en gruppe oljearbeidere på en plattform i Nordsjøen. De fortalte at det hadde skjedd en merkbar endring i folks holdninger til dem. Deltok de på en grillfest med folk de ikke kjente og fortalte hvor de jobbet, ville de for 10–15 år siden bli møtt med interesse og respekt. Nå turte de omtrent ikke si hva de drev med – de møter en vegg av skepsis og kritiske spørsmål om klima og utslipp. 

Men Sauli Niinistös dirrende stemme gjør inntrykk. Han ber oss forholde oss med et dypere alvor til at et langsiktig endret trusselbilde som også krever langsiktige politiske prioriteringer. 

Den samme opplevelsen har folk i forsvarsindustrien hatt: I nedrustningsnasjonen Norge har det nærmest vært uglesett å si at du jobber med å produsere «bomber og granater» – eller ammunisjon, høyteknologiske droner og NASAMS, som er mer presise benevnelser. Kommunikasjonsavdelinger i de store forsvarsindustrielle selskapene har brukt det meste av sin tid på å forsvare at det produseres våpen. Nå har det snudd: De blir møtt med respekt og nysgjerrighet, og de er en ettertraktet arbeidsgiver. 

Men de vet også at våpenproduksjon i seg selv er kontroversielt og at stemningen fort kan snu. Og en Gaza-krig får frem helt andre konfrontasjoner politisk enn det en Ukraina-krig gjør. Det merker allerede sentrale aktører i forsvarsindustrien Altinget har snakket med. 

Krav til nedrustning, men behov for opprustning?

Vi er ved slutten av en stortingssesjon der et forsvarsbudsjett med relativt kraftig vekst er vedtatt. Et forsvarsforlik er underveis og vil trolig komme til våren.

Dette har skjedd nesten uten offentlig debatt. Det er et svakhetstegn, og bør uroe flere enn de som sitter med ordrebøker fulle, uten helt å vite om den politiske støtten er langsiktig, eller et blaff.

Forsvar bør engasjere bredere. Myndighetenes muligheter til maktbruk ved hjelp av våpen skal diskuteres og være underlagt strenge retningslinjer. Men Sauli Niinistös dirrende stemme gjør inntrykk. Han ber oss forholde oss med et dypere alvor til at et langsiktig endret trusselbilde som også krever langsiktige politiske prioriteringer. 

Omtalte personer

Sauli Niinistö

Tidl. Finlands president (Samlingspartiet)
jurist (Åbo universitet)

Volodymyr Oleksandrovytsj Zelenskyj

President i Ukraina
Juridisk eksamen fra Det nasjonale økonomiske universitet i Kyiv (2000).

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00