Om  
Gry Larsen

Kandidat til å bli nytt medlem til Nobelkomiteen

Gry Larsen er valgt av Arbeiderpartiets stortingsgruppe til å erstatte Berit Reiss-Andersen i Den Norske Nobelkomité. 

Gry Larsen er innstilt som nytt medlem i Den Norske Nobelkomité. 
Gry Larsen er innstilt som nytt medlem i Den Norske Nobelkomité. Foto: Grieg Group

Larsen ble valgt som Arbeiderpartiets kandidat til Den Norske Nobelkomité onsdag. Hun vil tre inn i Nobelkomiteen når komitéleder Berit Reiss-Andersen går av ved nyttår.

Gry Larsen har lang og variert erfaring fra internasjonalt arbeid. Fra 2005 til 2013 var hun rådgiver og statssekretær i Utenriksdepartementet, og senere jobbet hun i fem år som leder for hjelpeorganisasjonen CARE Norge. I dag er Larsen daglig leder i Grieg Gruppen, som driver hovedsakelig med sjømat og shipping.

– Vi er glade for å få en så dyktig person som Gry Larsen til å etterfølge Berit Reiss-Andersen i Nobelkomiteen, sier parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet, Rigmor Aasrud i en pressemelding.

Hun takker nåværende leder for innsatsen.

– Reiss-Andersen har gjort en formidabel jobb i komiteen i åtte år, og vi i Arbeiderpartiet takker henne, sier Aasrud.

Det er Stortinget i plenum som velger medlemmer til Nobelkomiteen, etter innstilling fra partigruppene.

Nobelkomiteen velger selv sin nye leder etter Reiss-Andersen.

Medlemmene velges av Stortinget for en seks-årsperiode. Tre varamedlemmer velges for en tre-årsperiode, med mulighet for gjenvalg.

Den Norske Nobelkomite består nå av: 

  • Berit Reiss-Andersen (leder) 
  • Asle Toje (nestleder) – valgt for fram til 2023
  • Jørgen Watne Frydnes – valgt til 2026
  • Anne Enger – valgt til 2026
  • Kristin Clemet – valgt til 2026
Omtalte personer

Gry Larsen

Daglig leder i Grieg Maturitas

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00