Vedum: De som flytter hjem er rikere enn de som flytter ut av landet. Helt irrelevant, svarer Høyre

En rekke rike forretningsfolk med milliard-formuer flytter ut av landet fra 2010 til 2021, men de som flyttet hjem igjen, har mer penger, ifølge finansminister Trygve Slagsvold Vedum. 

Foto: Terje Pedersen / NTB
Lara Rashid

Representanten Ove Trellevik har i et skriftlig spørsmål til finansministeren bedt om svar på hvor mye skattepenger som totalt går tapt i form av formueskatt for den norske stat etter at flere med høy formue har flyttet fra landet.

Ifølge Trellevik skal det nærme seg 25 personer som har meldt eller varsler om flytting til Sveits. Flere medier har gjennom høsten skrevet om denne utflyttingen. En av dem som har flyttet, er Kjell Inge Røkke som har en formue på 17,8 milliarder kroner i 2021, ifølge DN.

Nå har altså riking-problematikken nådd finansdepartementet, som har brukt tilgjengelige kilder til å beregne om dette fører til et skatteinntektstap for Norge. Svaret Høyres Trellevik har fått er at det stemmer at flere personer med høy formue har flyttet ut enn de som har flyttet hjem igjen, i perioden 2010 til 2021. Men, påpeker Vedum; de som har flyttet tilbake igjen i denne perioden, har vesentlig høyere formue enn de som har flyttet ut.

Finansdepartementet har hentet inn tall fra Skatteetaten over personer som har stått på bladet Kapitals liste over de 400 rikeste i Norge mellom 2010 og 2021, eller som har en nettoformue på mer enn 100 millioner kroner i ett eller flere av årene i perioden. Dette er til sammen 2864 personer. Av disse flyttet 130 personer ut i løpet av perioden, mens 115 har flyttet tilbake til Norge. 

I perioden 2010 til 2021 var gjennomsnittlig nettoformuen til de som flyttet ut omtrent 1,6 milliarder kroner, mens de som flyttet tilbake hadde gjennomsnittlig nettoformue på 3 milliarder kroner.

Med andre ord, de som flyttet hjem er rikere.

«Den samlede formuen til de som flyttet inn, var altså vesentlig høyere enn formuen til de som flyttet ut. Disse tallene indikerer dermed at Norge i denne perioden ikke har tapt formueskattproveny ved at personer i gruppen med nettoformue over 100 millioner kroner har flyttet ut», svarer Vedum.

Den samlede formuen til de som flyttet inn, var altså vesentlig høyere enn formuen til de som flyttet ut.