Venstre vil tillate medisinsk cannabis og gi kommunene muligheter til lokalt cannabis-salg

På landsmøte til Venstre denne helgen gikk landsmøtet inn for å gjennomføre prøveprosjekt med regulert omsetning av cannabis i kommuner som ønsker det. Også medsinsk cannabis fikk tommelen opp. 

Sveinung Rotevatn, første nestleder i Venstre, mener det er på tide å åpne for prøveprosjekt der kommuner kan teste ut legalisering av omsetning av cannabis. Forslaget ble vedtatt av landsmøtet på Gardermoen søndag. 
Sveinung Rotevatn, første nestleder i Venstre, mener det er på tide å åpne for prøveprosjekt der kommuner kan teste ut legalisering av omsetning av cannabis. Forslaget ble vedtatt av landsmøtet på Gardermoen søndag. Foto: Enok Grova, Venstre
Lara Rashid

– Jeg synes det er viktig å tenke nytt rundt regulering av lettere rusmiddel i Norge. Om det er utdeling på resept eller salg på vinmonopol, har jeg ikke sterk oppfatning om. Det viktigste er at vi må komme i gang med en diskusjon. Å åpne opp for et prøveprosjekt er naturlig, tenker jeg, sier Sveinung Rotevatn, første nestleder i Venstre.

Venstre gikk inn for at kommuner kan gjennomføre prøveprosjekter som praksis legalisere cannabis. Kun et fåtall stemte mot.

Tidligere har Venstre programfestet at det «foreligger nok kunnskap om cannabis og erfaringer fra andre land, til at fordelene for samfunnet ved en regulert omsetning synes å oppveie ulempene».

Nå har de også vedtatt lokal cannabispolitikk.

Venstres ledertrio, Sveinung Rotevatn, Abid Raja og Guri Melby. 
Venstres ledertrio, Sveinung Rotevatn, Abid Raja og Guri Melby.  Foto: Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Det er naturlig at vi har noen prøveprosjekter, som er veldig vanlig å ha i Norge, før vi setter i gang med en nasjonal politikk på dette feltet. Så sånn sett passer dette forslaget helt greit i lokaldiskusjonen, sier Rotevatn.

– Er dette relevant for alle lokallag?

– Nei, tvert imot så tror jeg mange ikke synes det er relevant, og det er helt greit. Poenget er ikke at alle skal sette i gang med dette prosjektet, som vi sier er et prøveprosjekt. Om noen kommuner i Norge vil forsøke en ny ruspolitikk eller ha en annen tilnærming til det, så er vi åpne for det, sier Rotevatn.

– Hvor realistisk er dette vedtaket?

– Det må jeg komme tilbake til. Det er åpenbart at det må skje rundt strenge, nasjonale rammer, og vi må unngå at det får negative effekter.

Ane Breivik, leder av Unge Venstre. 
Ane Breivik, leder av Unge Venstre.  Foto: Enok Grova, Venstre

– Venstre har allerede vært tydelige på at vi støtter en generell avkriminalisering av cannabis. Det er politikk som har ligget fast siden 2000. Men når man slutter å straffe folk for eget bruk, så er fortsatt spørsmålet hvor folk får tak i cannabis, og forslaget går ut på at kommunestyrer kan ta initiativ til å regulere omsetningen av cannabis, sier leder i Unge Venstre Ane Breivik til Altinget.

Unge Venstre har i lang tid vært for å legalisere cannabis, og Breivik tror dette er et steg i riktig retning.

– Vi kommer til å fortsette å presse på for å legalisere. Jeg tror dette er et steg i riktig retning, og vi ser at flere land vi gjerne liker å sammenligne oss med tar dette steget. Tyskland sin regjering kommer nå til å legalisere cannabis. Det er bare spørsmål om tid før Norge beveger seg i samme retning.

Blir møtt med motstand fra enkelte fylkeslag

– Det er som å si at min kommune skal foreslå våpenlov bare i min kommune, sa Børre St. Børresen fra Tana Venstre på landsmøtes talerstol.

Han er tydelig motstander til et prøveprosjekt med regulert omsetning av cannabis i kommuner som ønsker det. På talerstolen truet han med å melde seg ut som partiet går inn for forslaget.

Børre S. Børresen fra Tana Venstre var sterkt i mot forslaget om lokale prøveprosjekt.
Børre S. Børresen fra Tana Venstre var sterkt i mot forslaget om lokale prøveprosjekt. Foto: Skjermdump fra landsmøtesendingen fra Venstres landsmøte.

«Dere sier avkriminalisering, men dere mener egentlig legalisering» tror Børresen vil bli et argument i lokalvalgkampen, om Venstre går inn for dette, og kaller forslaget for rent populistisk.

Også Porsgrunn Venstre og Møre og Romsdal Venstre var imot forslaget, men ved votering var det kun et 20-talls som gikk i mot forslaget. 

Vedtok medisinsk bruk av cannabis

«Venstre vil bygge helsepolitikken på kunnskap og ikke på fordommer. Derfor er det på tide at også Norge bidrar med utvikling og innhenting av kunnskap om bruk av cannabis som medisin», står det i programmet som ble vedtatt på landsmøtet i helgen.

– Jeg tror dette først og fremst er viktig for de som har ulike medisinske diagnoser og hvor vi vet at cannabis kan være smertelindrende medikament. Og så mener jeg dette er et steg i retning for mindre fordomsfull og mer kunnskapsbasert tilnærming til rusmidler. Dette er positivt, sier Breivik til Altinget.

Dette er Venstres nye lokale ruspolitikk:

Venstre vil:

  • Gjennomføre prosjekter mellom kommuner og politiet om alternative reaksjonsformer og lett tilgang til helsehjelp og rådgivning ved pågripelse for bruk eller besittelse av narkotika til eget bruk.
  • Styrke behandlingskapasiteten for rusavhengige, slik at de er sikret umiddelbar helsehjelp, et botilbud og at de som ønsker det ikke må vente på nødvendig behandling.
  • Satse på forebyggende tiltak rettet mot unge, deriblant samarbeid mellom helsetjenester og skolene med informasjon om rusmiddelbruk.
  • Gjennomføre prøveprosjekt med regulert omsetning av cannabis i kommuner som ønsker det.
  • Samarbeide med allerede etablerte offentlige tjenester om å etablere brukerrom for rusavhengige.
  • Sørge for at det finnes trygge møteplasser for mennesker i aktiv rus.
  • Utvide ordninger med legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i alle deler av landet.
  • Jobbe for anonyme tilbud med rusmiddeltesting, for å forhindre bruk av farlige stoffer.
Omtalte personer

Sveinung Rotevatn

1. nestleder i Venstre, stortingsrepresentant for Vestland (Hordaland), medlem av finanskomiteen
Mastergrad i rettsvitenskap (Universitetet i Bergen, 2018)

Ane Breivik

Leder, Unge Venstre
studier i rettsvitenskap (Universitetet i Bergen)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00