Spaltist:  
Øystein Eriksen Søreide

Vi må lære av våre naboer

I hele den vestlige verden er det mangel på tech-kompetanse. I Norden gjør svenskene seg ekstra attraktive ved å tilby ytterligere skattelette for høykompetent utenlandsk arbeidskraft. I Norge velger regjeringen heller å ilegge kompetansejobber en høyere arbeidsgiveravgift, skriver Altinget-spaltist Øystein Eriksen Søreide.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum bør se til Sverige og innføre en egen ekspertskatteordning for høykompetent nøkkelpersonell, mener Abelia-direktør og spaltist i Altinget, Øystein Eriksen Søreide.
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum bør se til Sverige og innføre en egen ekspertskatteordning for høykompetent nøkkelpersonell, mener Abelia-direktør og spaltist i Altinget, Øystein Eriksen Søreide.Foto: Ilja C. Hendel
Øystein Eriksen Søreide

Ingen norske medier har skrevet om det, men den svenske regjeringen la nylig fram et forslag om en spesielt gunstig ekspertskatt. Ordningen eksisterer allerede og innebærer et skattelette for nøkkelkompetanse fra utlandet i fem år. Nå utvides ordningen fra fem til sju år.

Den svenske ekspertskatteordningen innebærer at 25 prosent av inntekten er unntatt beskatning i de sju årene den nå skal gjelde. Den svenske regjeringen gjør dermed aktive skattegrep for å styrke konkurransekraften til fremtidens svenske næringsliv.

Norges problemer

Abelias omstillingsbarometer viser at samtlige nordiske land sliter med å tiltrekke seg internasjonal kompetanse, men Norge kommer spesielt dårlig ut her. Et stort problem for norsk næringsliv og utenlandske arbeidstakere er at Norge er et høykostland. På toppen av dette gjør svekkelsen av den norske kronen det mindre attraktivt for utenlandske arbeidstakere å komme til Norge. Nylig ble Norge kåret til et av de verste landene for utenlandske arbeidstakere av i rapporten fra InterNations, som for tiende år på rad har spurt nesten 12.000 «expats» over hele verden om hvordan de trives i landet de jobber i. Det holder altså ikke med vakre fjorder, lav kriminalitet og ren luft. De spurte utlendingene mener nordmenn er uvennlige og at levekostnadene er høye. 

Det holder altså ikke med vakre fjorder, lav kriminalitet og ren luft.

Øystein Eriksen Søreide
Spaltist

Det er trist når vi vet at den norske teknologisektorens viktigste veksthinder er tilgangen på kompetent arbeidskraft. Abelias omstillingsbarometer viser at Norge går glipp av økonomisk vekst fordi vi ikke evner å bruke våre fortrinn. Vi har bedrifter og forskningsmiljøer som kan ta i bruk ny teknologi, men mangler spisskompetanse innenfor tech for å få det til. Barometeret viser at Norge har dårligere tilgang til høykompetent arbeidskraft enn land vi sammenligner oss med, fordi en mindre andel av vår befolkning tar og har høyere utdanning, og altfor få tar spesialisering innenfor teknologi-fag.

Norsk teknologisektor har svært høyverdiskaping per sysselsatt. Vi kunne hatt langt flere jobber i denne sektoren hvis bedriftene fikk tilgang på den kompetansen den har behov for.

Hva gjør de andre nordiske landene?

Danmark, Finland og en rekke andre europeiske land har også lignende ordninger for lavere skatt for høylønnet nøkkelpersonell eller forskere fra utlandet, sånn som Sverige. Den danske ordningen skiller seg noe fra den svenske, ved at skatteraten er 27 prosent på lønninger høyere enn 66.000 kroner per måned.

I Danmark har Dansk Industri – som tilsvarer NHO – nylig hatt en egen kampanje for å tiltrekke seg utenlandsk arbeidskraft. Dansk Erhverv (tilsvarer Virke) er også på ballen: På deres hjemmeside kan man lese følgende: «Det er nu, vi skal handle: Vi kan ikke få arbejdskraft nok, hvis vi ikke inviterer flere udlændinge.» 

Les også

Felles problem i Norden: Byråkrati

I Norge kan saksbehandlingstiden på arbeidsvisumet til en utenlandsk arbeidstaker ta mange måneder. I mellomtiden kan attraktiv kompetanse forsvinne til andre arbeidsgivere i ventetiden. Mange bedrifter vegrer seg derfor mot å sette i gang en slik rekruttering. I snitt tar det rundt 37 uker fra en arbeidstager utenfor EU signerer en arbeidskontrakt, til kandidaten har alt som trengs for å ta del i det norske samfunnet, ifølge Oslo kommune. I Danmark tar den samme prosessen en måned. Svenskene har uttalte ambisjoner om å få ventetiden til 30 dager.

Under Arendalsuka gikk Nykode Therapeutics-gründer Agnete Fredriksen ut og sa at Norge ikke gjør det attraktivt nok for utlendinger å jobbe i vår helseindustri. Selv om hovedkontoret deres ligger i Norge, gir de nå valget til nyansatte om de vil jobbe i Danmark istedenfor Norge. 

I en fremtid der mangelen på kompetanse kommer til å bli stadig knappere, må vi gjøre mye mer for at Norge skal tiltrekke seg de beste hodene.

Øystein Eriksen Søreide
Spaltist

Byråd i Oslo, Rina Mariann Hansen, tok nylig initiativ til at kommunen skulle teste en digital løsning som skal redusere behandlingstiden til tre dager. Den digitale løsningen er et samarbeid mellom flere offentlige etater som UDI, politiet og skattemyndighetene blant annet. Dette et tiltak vi heier på. 

I rapporten «Klædt på til fremtiden: Sådan løfter vi de digitale kompetencer» kommer det fram at også danskene sliter med byråkrati, eller «bøvl» og «benspænd» som de kaller det.  I rapporten foreslår Dansk Industri å avskaffe krav om dansk bankkonto, hurtigere saksbehandling og ikke minst en 90 dagers prøvetid for utlendinger som vil flytte dit med sine familier. Prøvetidsordningen går ut på et minimum av byråkrati for dem som vil prøve å bo i Danmark, samt tilbud om bolig, barnehage og skole. Samtidig introduseres medarbeideren for relevante tech-hubs. Dette danske forslaget baserer seg igjen på en ide fra Finland.

Det er altså mange ideer å hente fra våre nordiske naboer. Trygve Slagsvold Vedum bør la seg inspirere av sine kollegaer i Sverige og innføre en egen ekspertskatteordning for høykompetent nøkkelpersonell. Danskene og finnene har også mye å lære oss. I en fremtid der mangelen på kompetanse kommer til å bli stadig knappere, må vi gjøre mye mer for at Norge skal tiltrekke seg de beste hodene. Det holder ikke å lokke med Nordmarka, nordlys og midnattssol.

* Norge har i dag en ordning for kildeskatt for lønn for utenlandske arbeidere. Da skattlegges 25 prosent av inntektene. Denne ordningen gjelder imidlertid ikke hvis arbeidstakeren tjener mer enn 643.000 i året. Den norske ordningen kan dermed ikke sammenlignes med den svenske ordningen. 

Les også

Omtalte personer

Trygve Slagsvold Vedum

Finansminister (Sp), partileder, parlamentarisk nestleder, stortingsrepresentant
bachelor, sosiologi og statsvitenskap (Universitetet i Oslo, 2002)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00