Vil ha flere i jobb, prioriterer minstepensjonister, mer til Nav og økt sosialhjelp

Regjeringen prioriterer i revidert nasjonalbudsjett å øke budsjettet til Nav med 60 millioner kroner. I tillegg blir satsene for stønader og sosialhjelp økt og det settes av penger for å få flere ut i jobb. Minstepensjonistene skal også prioriteres.

– Regjeringens mål er full sysselsetting, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap). I det reviderte nasjonalbudsjettet 2023 satser regjeringen blant annet på å inkludere flere i arbeidslivet. 
– Regjeringens mål er full sysselsetting, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap). I det reviderte nasjonalbudsjettet 2023 satser regjeringen blant annet på å inkludere flere i arbeidslivet. Foto: Hanna Johre/NTB
Christina Guldstad

Regjeringen Støre la 11. mai frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2023. Stortinget skal behandle revidert nasjonalbudsjett og fatte sine vedtak i slutten av juni.

Slik Altinget har skrevet om tidligere ligger det inne en økning i revidert nasjonalbudsjett på 250 millioner kroner til arbeidsmarkedstiltak.

Denne styrkingen skal, ifølge regjeringen, gi flere mulighet til å komme seg i jobb. Ønsket fra regjeringens side er å inkludere flere fra utsatte grupper inn i arbeidslivet. Dette gjelder personer med nedsatt arbeidsevne og ukrainere som har kommet hit som følge av den pågående krigen.

Altinget logoArbeidsliv
Ønsker du å lese artikkelen?
Du får politiske nyheter og analyser om arbeidsliv samt tilgang til løpende debatt på feltet.
Les mer om priser og kjøpsbetingelser her.
0:000:00