38,5 EØS-milliarder trekker ut i tid

Godkjenningen av EØS-midlene står fortsatt på vent i EUs ministerråd, melder NTB onsdag. For organisasjonene som får prosjekter finansiert gjennom EØS-midlene, begynner det nå å bli dårlig tid. 

Statssekretær i Utenriksdepartementet, Maria Varteressian (Ap), er trygg på at den nye avtalen mellom EU-kommisjonen og EØS-landene om å sette av 38,5 milliarder i EØS-midler, vil lande i nær framtid. I april utløper den nåværende avtalen, og den nye er ennå ikke ført opp på dagsordenen til EUs ministerråd.
Statssekretær i Utenriksdepartementet, Maria Varteressian (Ap), er trygg på at den nye avtalen mellom EU-kommisjonen og EØS-landene om å sette av 38,5 milliarder i EØS-midler, vil lande i nær framtid. I april utløper den nåværende avtalen, og den nye er ennå ikke ført opp på dagsordenen til EUs ministerråd.Foto: Bibiana Piene/NTB
Ingrid Skovdahl

I april går den nåværende finansieringen av EØS-midler ut, og en ny avtale må nå godkjennes av de 27 medlemslandene i EUs ministerråd.

EU-kommisjonen og EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein ble i desember enige om at de tre landene skal betale 38,5 milliarder kroner til EUs 15 fattigste land de neste sju årene. Pengene skal brukes på ulike prosjekter innen blant annet grønn omstilling, helse og sosiale forhold.

For organisasjonene som får prosjekter finansiert gjennom EØS-midlene, begynner det nå å bli dårlig tid. For at prosjektene skal kunne igangsettes, må avtalen mellom EU-kommisjonen og de tre EØS-landene først godkjennes av Ministerrådet – og der ser vedtaket ut til å trekke ut på tiden. Per dags dato er saken fortsatt ikke ført opp som punkt på Rådets dagsorden. 

Fra norsk hold har vi gjort så mye vi kan.

Maria Varteressian
Statssekretær (Ap), Utenriksdepartementet

Tar den trege framgangen med ro

Statssekretær i UD, Maria Varteressian (Ap), sier til NTB at det jobbes for at perioden mellom de to ordningene skal bli så kort som mulig. Hun tar den trege framgangen med ro, og er trygg på at vedtaket vil komme i nær framtid.

– EU følger sine formelle prosedyrer, noe som også gjelder i denne saken. Derfor har jeg lave skuldre på at dette går sin gang, og at EØS-midler blir satt opp i Rådet i nær framtid, sier Varteressian.

Hun innrømmer imidlertid at Norge i liten grad kan bidra til å få fortgang i prosessen.

– Fra norsk hold har vi gjort så mye vi kan. Det viktigste vi gjør nå er å sørge for at våre egne prosedyrer i Norge ikke forsinker fremdriften. Samtidig er det viktig å understreke at det ikke er opp til Norge når avtalen er endelig landet, sier Varteressian til NTB. 

Les også

Omtalte personer

Maria Varteressian

Statssekretær (Ap), Utenriksdepartementet
Master i global politikk (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet), bachelor, statsvitenskap (Universitetet i Agder)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00