Debatt

Bellona: Har gruveselskaper fått Støre i bånn?

Gruvedrift på havbunnen er redningen fra kinesisk verdensmonopol, sa statsministeren på One Ocean Week. I beste fall har han blitt lurt av selskaper med sugerøret på vei ned i statskassen. I verste fall farer han bevisst med løgn, skriver Martin Melvær, teamleder for materialer og industri i Bellona.

<b>HASTEPROSESS:</b>&nbsp;Hvorfor kunne ikke regjeringen vente med åpningen til i hvert fall én miljøfaglig instans mente det var forsvarlig?&nbsp;Mye tyder på at hastverket kan skyldes håpet om å finne den nye oljen, mener innleggsforfatteren. Bildet er fra One Ocean Week i 2023, da statsminister Jonas Gahr Støre også var til stede.
HASTEPROSESS: Hvorfor kunne ikke regjeringen vente med åpningen til i hvert fall én miljøfaglig instans mente det var forsvarlig? Mye tyder på at hastverket kan skyldes håpet om å finne den nye oljen, mener innleggsforfatteren. Bildet er fra One Ocean Week i 2023, da statsminister Jonas Gahr Støre også var til stede.Foto: Tuva Åserud/NTB
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Historien fra regjeringen er den samme, enten det er på industrikonferansen, i forbindelse med USA-samarbeid, en internasjonal kampanje mot Støre, pinlige utmerkelser på klimatoppmøtet eller hestehandel på Stortinget: Alternativet til havbunnsmineraler er total avhengighet av Kina, Russland og barnearbeid i Kongo.

Heldigvis fins det bedre løsninger.

Mineraler er avgjørende både for europeisk sikkerhet og grønn omstilling, og behovet er forventet å mangedobles det neste tiåret. Norge kan spille en nøkkelrolle, ikke gjennom gruvedrift på havbunnen, men gjennom gruvedrift på land. Her har vi forekomster og teknologi som kan løse mineralbehovet raskere, billigere og langt mer bærekraftig enn det som er tilfellet på havbunnen. Samtidig gjøres det store fremskritt innen resirkulering, noe som både vil redusere behovet for gruvedrift, og redusere konsekvensene av den – ved at gruveavfallet kan brukes til noe nyttig. Hvorfor velger regjeringen likevel konsekvent å fremme havbunnsmineraler? 

Les også

Full fart inn i det ukjente – med uante konsekvenser

Regjeringens åpning for gruvedrift på havbunnen ble hastet gjennom etter en prosess som høstet kraftig kritikk. Ressursestimatene, og dermed vurderingene av lønnsomhet, fikk slakt av statens fagmyndighet på mineraler og andre ledende eksperter. Miljødirektoratet slo på sin side fast at kunnskapsgrunnlaget var for dårlig til å forsvare en åpningsbeslutning. Internasjonalt prøvde man å få Norge til å besinne seg, og det kom advarsler både fra EU, ledende forskere og tidsskriftet Nature. Regjeringen lyttet ikke.

Hvorfor kunne man ikke vente med åpningen til i hvert fall én miljøfaglig instans mente det var forsvarlig? 

Det burde ikke være vanskelig for regjeringen å forstå at Norges muligheter for mineralutvinning er bedre på land enn på havbunnen.

Martin Melvær
Teamleder, Bellona

Mye tyder på at regjeringens hastverk kan skyldes håpet om å finne den nye oljen. Startup-selskapene som ønsker å starte gruvedrift på havbunnen, har sitt utspring nettopp i oljeindustrien, og de argumenterer som om havbunnsmineraler skulle kunne gi samme lønnsomhet. De må bare ha litt subsidier fra staten først. Men det er noe ganske annet å hente opp mineraler i lave konsentrasjoner på flere tusen meters dyp, enn olje og gass. Selv for gruver på land kan det i dag være krevende å få finansiert opp nye prosjekter, og der ligger mineralene gjerne helt i overflaten.

Det burde ikke være vanskelig for regjeringen å forstå at Norges muligheter for mineralutvinning er bedre på land enn på havbunnen. De har jo selv lansert en strategi for landmineraler med ambisjon om å utvikle verdens mest bærekraftige praksis. I Bellona var vi fornøyde, for dette er noe vi har anbefalt, men alt tyder dessverre på at strategien er lagt i skuffen. Tallenes tale er tydelig – i statsbudsjettet ga regjeringen seks ganger mer til kartlegging av havbunnen, enn det som ble gitt til å følge opp mineralstrategien med kartlegging på land.

Bellona samarbeider med norsk mineralindustri for å bidra til at Norge går foran og setter en grønnere standard for gruvedrift på land. Men det trengs drahjelp fra myndighetene. Og de er dessverre opptatt med et miljøfiendtlig røvertokt på havbunnen. 

Omtalte personer

Martin Sveinssønn Melvær

Teamleder materialer og industri, Miljøstiftelsen Bellona
Siv.ing. Energi og miljø

Jonas Gahr Støre

Statsminister (Ap)
statsviter (Institut d'Études Politiques de Paris, 1985), (Sjøkrigsskolen, 1980)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00