Debatt

Boston Consulting Group: Kunstig intelligens er en mulighet for Norge

Den industrielle revolusjonen kom for fullt til Norge drøye hundre år etter at den startet i England. Vi bør ha både motivasjonen og finansieringsevnen til å være tidligere ute denne gangen, skriver Alexander Gray og Jo Saakvitne i Boston Consulting Group.

Innleggsforfatterne oppfordrer både norske politikere og næringslivsledere til å lene seg fremover og gripe mulighetene som åpner seg i kjølvannet av en mer regulert, standardisert og moden teknologi for kunstig intelligens.
Innleggsforfatterne oppfordrer både norske politikere og næringslivsledere til å lene seg fremover og gripe mulighetene som åpner seg i kjølvannet av en mer regulert, standardisert og moden teknologi for kunstig intelligens.Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo
Alexander Gray
Jo Saakvitne
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Onsdag 13. mars vedtok EU-parlamentet unionens nye lov for kunstig intelligens (EU AI Act) med et klart flertall. 523 representanter stemte for å formalisere regelverket som skal regulere bruk av KI i Europa.

Intensjonen er å unngå en fremtid hvor KI tar avgjørelser som ikke lar seg ettergå på spesielt viktige eller følsomme områder, og et samfunn hvor menneskelighet taper for maskinenes kalde kalkulering. Som medlem i EØS er også Norge forpliktet til å overholde de nye kravene. Vi vil oppfordre både norske politikere og næringslivsledere til å lene seg fremover og gripe mulighetene som åpner seg i kjølvannet av en mer regulert, standardisert og moden teknologi for kunstig intelligens.

Den nye loven har vært gjenstand for heftige diskusjoner i flere år, og det vil ta ytterligere år før alle de ulike reglene trer i kraft. Det er likevel ingen tvil om at som ved innføringen av GDPR, vil europeiske og norske virksomheter igjen stå overfor en betydelig jobb med å sørge for etterlevelse av regelverket. Men denne gangen er både etikken og teknologien ny for mange selskaper. 

Vi vil oppfordre både norske politikere og næringslivsledere til å lene seg fremover og gripe mulighetene som åpner seg.

Alexander Gray og Jo Saakvitne
Boston Consulting Group

Et helt nødvendig lovverk

Europakommisjonen har gjort et imponerende arbeid med å dra dette i land, selv om det har vært både tøffe kompromisser underveis og en del regulatoriske løsninger som ingen enda helt vet konsekvensene av.  

Frankrikes president Macron har protestert og ment at reguleringen går for langt og vil hindre innovasjon, interessegrupper mener den ikke går langt nok, selskaper og offentlige virksomheter innenfor jurisdiksjonen lurer på hvordan de skal klare å etterleve lovverket, mens andre frykter at konkurrenter vil omgå loven og sikre seg konkurransefordeler. I tillegg er det et åpent spørsmål hvordan land utenfor unionen, som USA eller Kina, vil reagere på et endret konkurransebilde. 

Som konsumenter må vi kunne stole på at vi ikke mister grunnleggende rettigheter.

Alexander Gray og Jo Saakvitne
Boston Consulting Group

Som ved innføringen av GDPR hører vi at den kommende KI-reguleringen skaper merarbeid og skepsis til om det i det hele tatt er gjennomførbart i praksis. Men på samme måte som mye av GDPR i dag blir sett på som en ukontroversiell normering av god personvernpraksis, tror vi også EUs reguleringer av kunstig intelligens etter hvert vil bli sett på som sunn fornuft og god praksis for ansvarlig bruk av den nye teknologien. At du har rett til å være med å bestemme hvilke data om deg som brukes og hvordan, og at overtramp kan straffes så det svir, bør være åpenbart. At vi skal kunne være trygge på at bruken av kunstig intelligens er etisk forsvarlig og «i tråd med grunnleggende rettigheter», er akkurat like rimelig.

Både offentlige og kommersielle aktørers bruk av kunstig intelligens blir nå underlagt et regime der risiko må vurderes før ny teknologi tas i bruk. Kritisk infrastruktur som flyplasser og betalingsløsninger får strengere krav til risikovurdering. Hensikten er å unngå de mest dystopiske fremtidsscenariene og ikke plassere for mye ansvar i maskinenes hender. Vi har allerede sett hvilke alvorlige konsekvenser det kan ha at KI-drevne sosiale medieplattformer subtilt manipulerer enkeltindividers nyhetsstrøm til et selvforsterkende ekkokammer. For oss som borgere er dette et åpenbart gode, og som konsumenter må vi kunne stole på at vi ikke mister grunnleggende rettigheter, som for eksempel automatisert avslag på jobb eller lån, på bakgrunn av en beslutning fra uforklarbare maskinlæringsalgoritmer. 

Les også

EUs regulering kan både hemme og fremme Norges konkurransekraft

Selv om EU er i front når det gjelder regulering av KI, kan vi gi Macron rett i at EU ikke er tilsvarende ledende på å gi gode kår for teknologiutvikling og innovasjon. Verdens mest innovative selskaper kommer i all hovedsak fra USAs vestkyst, og i økende grad fra Asia. Fire av de fem mest verdifulle selskapene i verden er amerikanske teknologiselskap. 

Paradoksalt nok er data generert av og om europeiske borgere en stor del av grunnlaget for innovasjonen fra amerikanske selskaper.

Alexander Gray og Jo Saakvitne
Boston Consulting Group

Ser vi på de fem største europeiske selskapene er tilsvarende tall null, og med noen hederlige unntak har de fleste selskaper også lenger ned på listen sitt utspring i den gamle økonomien. Europeisk reguleringsiver må ta sin del av skylden for dette. Paradoksalt nok er data generert av og om europeiske borgere en stor del av grunnlaget for innovasjonen fra amerikanske selskaper, hvilket i denne sammenhengen gjør Europa til en råvareeksportør.

Hva bør norske selskaper og politikere gjøre?

Også i Norge er vi snart underlagt et reguleringsregime som sørger for verdens mest individvennlige regler for personvern og KI. Selv om vi skal være glade for at Europa så tydelig setter borgernes rettigheter høyere enn kommersielle interesser, er altså reguleringsiveren ikke alltid en fordel for selskaper som skal konkurrere på den internasjonale arenaen mot aktører med få eller ingen reguleringer i sine hjemmemarkeder. Og det pågående KI-kappløpet er drevet av en velkjent logikk: Den som fortest mulig oppnår størst mulig global skala, får kontroll over plattformer og vinner i konkurransen.

Norske selskaper har et svært lite hjemmemarked i den store sammenhengen. Til gjengjeld har vi noen andre gode forutsetninger for å bli ledende i bruk og utvikling av kunstig intelligens: Vi er et av verdens mest digitaliserte land med tilhørende datarikdom, vi har en godt utbygd digital infrastruktur og en arbeidsstyrke med gjennomgående høy digital kompetanse. 

 Vi bør ha både motivasjonen og finansieringsevnen til å være tidligere ute denne gangen. 

Alexander Gray og Jo Saakvitne
Boston Consulting Group

Våre politikere kan først og fremst bidra ved å ikke gjøre konkurransen for norske selskaper vanskeligere enn den trenger å være. Vi bør unngå særnorske tilleggsreguleringer og strengere tolkningspraksis enn resten av Europa. Forslag som det nylige innspillet om ekstra skattlegging av datalagring kan kvele innovasjon før den i det hele tatt kommer i gang. Vi tror heller ikke tilskudd og subsidier er veien å gå, men både offentlige og private virksomheter bør oppmuntres og insentiveres til å bidra til det internasjonale standardiseringsarbeidet innen KI

Også blant norske selskaper ser vi for mye passivitet. Bedriftsledere tror KI øker både effektivitet og konkurransekraft, men ytterst få har startet å ta teknologien i bruk. Det kan koste dyrt. Teknologiene og metodene for analytisk, prediktiv og generativ KI er nå blitt modne og velprøvde. Innovasjonen vil ligge i anvendelsene.

Den industrielle revolusjonen kom for fullt til Norge drøye hundre år etter at den startet i England. Vi bør ha både motivasjonen og finansieringsevnen til å være tidligere ute denne gangen. Som samfunn kan vi enten kjenne på vondter og grue oss til nye forordninger fra kontinentet mens vi venter på at globale selskaper kommer til Norge med nyvinninger. Eller vi kan gripe muligheten og hive oss på stavene – vi ligger allerede godt bak Sverige i løypen

Les også


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00