EUs jakt på råmaterialer – en industriell revolusjon Nord-Norge vil melde seg på

Europa skriker etter råmaterialer for å gjennomføre det grønne skiftet. "EU må se nordover", mener fylkesråd i Nordland fylkeskommune. Har Norge potensiale til å bli den nye gullgruven? 

Det grønne skiftet trenger mineraler. Kommer norsk gruvirksomhet til å spille en rolle? Hva med utvinning av havbunnsmineraler? Bildet viser en grønn utfelling av kobbermineral på en mørkere sulfidprøve samlet inn av Ojedirektoratet ved Mohnsryggen på havbunnen i 2020.
Det grønne skiftet trenger mineraler. Kommer norsk gruvirksomhet til å spille en rolle? Hva med utvinning av havbunnsmineraler? Bildet viser en grønn utfelling av kobbermineral på en mørkere sulfidprøve samlet inn av Ojedirektoratet ved Mohnsryggen på havbunnen i 2020.Foto: Oljedirektoratet
Christina Kullmann Five

Fakta

Hva brukes sjeldne jordartsmetaller til?

Sjeldne jordartsmetaller spiller en avgjørende rolle i utviklingen av nye næringer som vindkraftproduksjon, brenselceller, hydrogenlagring og oppladbare batterier, og magneter som brukes i elektriske og hybridelektriske kjøretøyer.

De brukes også som fosfor i mange forbrukerskjermer og belysningssystemer, og er avgjørende for mange forsvarsteknologier, kommunikasjonssystemer, luftfart og så videre.

 

Fakta

Definisjon av kritiske råmaterialer

EU har identifisert et sett mineralbaserte råmaterialer som er særlig kritiske for europeisk industri og næringsutvikling, såkalte «Critical Raw Materials».

Et råmateriale defineres som kritisk hvis det har stor økonomisk betydning og hvis tilgangen eller forsyningen er forbundet med høy risiko.

Alle slike kritiske råmaterialer finnes i geologiske forekomster og krever gruvedrift for å kunne utvinnes. Mange av dem er helt nødvendige for gjennomføringen av det grønne skiftet.

I 2020 laget EU en liste over 30 kritiske råmaterialer. Listen har vokst de siste årene, ettersom behovene har endret seg. Eksempelvis står Nikkel enda ikke på listen, men det er en utvikling EU følger med på, på bakgrunn av økt etterspørsel etter batterilagring. 

Kilde: https://www.ngu.no, https://ec.europa.eu/

 

– Vår region har mange av svarene på det grønne skiftet, sier Linda Helen Haukland til Altinget. Haukland er KrF-politiker og fylkesråd for Nordland fylkeskommune. 

Mineraler og sjeldne jordarter er to

Altinget logoEU/EØS
Ønsker du å lese artikkelen?
Du får politiske nyheter og analyser om EU/EØS samt tilgang til løpende debatt på feltet.
Les mer om priser og kjøpsbetingelser her
0:000:00