Om  
Thérèse Blanchet

Flere ministere i Rådet for Den europeiske union krever at Istanbul konvensjonen blir ratifisert

EU-domstolen har har bekreftet at EU kan ratifisere Istanbul-konvensjonen uten enstemmighet i rådet. Flere parlamentsmedlemmer (MEP) insisterer nå på at konvensjonen som skal forebygge og bekjempe vold mot kvinner bør ratifiseres med grunnlag i domstolens innstilling fra 2021.

Istanbulkonvensjonen er fortsatt et sentralt verktøy for å utrydde kjønnsbasert vold
Istanbulkonvensjonen er fortsatt et sentralt verktøy for å utrydde kjønnsbasert voldFoto: REUTERS/Remo Casilli via NTB
Oscar Solvang Bergersen

Forslaget, vedtatt av 469 for, 104 mot og 55 avholdende, sier at Istanbul-konvensjonen fortsatt er den internasjonale standarden og et nøkkelverktøy for å utrydde kjønnsbasert vold, inkludert vold i hjemmet. MEP-er fordømmer på det sterkeste forsøk i enkelte medlemsland på å tilbakekalle tiltak som allerede er tatt i forbindelse med anvendelsen av Istanbul-konvensjonen og ber dem om å implementere den fullt ut.

Seks år etter at EU undertegnet konvensjonen, er den fortsatt ikke ratifisert på grunn av avslaget fra noen få medlemsland. Imidlertid sier EU-domstolens uttalelse av 6. oktober 2021 at EU kan ratifisere Istanbul-konvensjonen uten å ha samtykke fra alle medlemslandene. EUs tiltredelse til Istanbul-konvensjonen nekter ikke medlemslandene fra å ratifisere den selv, sier MEP-er, som oppfordrer de resterende seks landene – Bulgaria, Tsjekkia, Ungarn, Latvia, Litauen og Slovakia – til å ratifisere konvensjonen så raskt som mulig.

Sveriges parlamentsmedlem og leder for Kvinners rettigheter og likestillingskomité, Arba Kokolari, mener EU har en gyllen mulighet til å redusere vold mot kvinner og at Istanbul konvensjonen bidrar til å beskytte kvinner og straffe gjerningsmennene.

– Vi som europeere har nå en mulighet til å ta de nødvendige tiltakene for å bekjempe vold mot kvinner, som rammer så mange som en tredjedel av alle kvinner i Europa. Det er på tide at EU ratifiserer Istanbul-konvensjonen. EU må gå opp og gå fra ord til handling for å stoppe kjønnsbasert vold, beskytte ofre og straffe gjerningsmenn, sier hun i en pressemelding fra Europaparlamentet.

 

Omtalte personer

Thérèse Blanchet

Generalsekretær, Det europeiske råd
Master, Europeisk Lov (College of Europe i Brugge, 1989)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00