Legeforeningen saksøker staten for brudd på EØS-retten

På vegne av 180 legestudenter saksøker Den Norske Legeforening staten ved Helse- og omsorgsdepartementet. Legeforeningen mener at staten bryter EØS-retten når de ikke godkjenner turnusåret for leger utdannet i Danmark.

President i Legeforeningen, Anne-Karin Rime, mener det er uforståelig at helsemyndighetene ennå krever dobbel turnustjeneste for leger med dansk medisinutdanning.
President i Legeforeningen, Anne-Karin Rime, mener det er uforståelig at helsemyndighetene ennå krever dobbel turnustjeneste for leger med dansk medisinutdanning.Foto: Legeforeningen / Thoms B. Eckhoff
Nora Didriksen

Tirsdag sendte Legeforeningen en stevning til Helse- og omsorgsdepartementet. Legeforeningen saksøker staten på vegne av 180 leger og legestudenter med dansk medisinutdanning, som krever at turnusår gjennomført i Danmark skal bli godkjent i Norge.

Helsedirektoratet mener at kompetansen opparbeidet under den danske KBU-en ikke samsvarer med den norske LIS1, og at den dermed ikke er godkjent som en del av spesialistutdanningen i Norge. Legeforeningen mener at dette bryter med EØS-rettens alminnelige regel om fri bevegelighet av arbeidstakere og etableringsretten.

– Det er overraskende at myndighetene legger avgjørende vekt på formaliteter og begrepsbruk, fremfor å foreta en reell vurdering av hvilken kompetanse disse legene har. Etter EØS-avtalens hoveddel er det den faktiske kompetansen, og ikke formaliteter, som er avgjørende. Vi har hatt inntrykk av at det har vært et politisk ønske om å finne en løsning, også i regjeringen. Uansett stanses saken av byråkratisk formalisme, sier Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen i en pressemelding.

Må gjennomføre dobbel turnus 

Som en konsekvens av dette har legestudenter med dansk medisinutdanning måttet gjennomføre to turnusperioder for å kunne søke spesialistutdanning i Norge. Sigurd Stette, som representerer leger som ikke har fått godkjent gjennomføringen av KBU i Norge, forteller at dette fører til at flere leger slutter å jobbe i Norge og heller fullfører spesialiseringen i Danmark. 

Den danske legeutdanningen
  • Grunnutdanningen for leger i Danmark er seks år, etterfulgt av et turnusår kalt klinisk basisutdannelse (KBU).
  • Gjennomføringen av KBU er også første del av spesialistutdanningen.
  • Den første delen av den norske spesialistutdanningen (LIS 1) består av 18-måneders turnus, hvorav 12 måneder består av sykehustjeneste og 6 måneder kommunehelsetjeneste. 

– Disse legene er ressurspersoner og besitter viktig kompetanse som vi har behov for i Norge. Men kompetansen blir ikke anerkjent, og vi mister verdifull arbeidskraft på grunn av dagens godkjenningspraksis. Nasjonale interesser og nordisk samarbeid undergraves mens norsk helsetjeneste står i en alvorlig krise, sier Stette i pressemeldingen fra Legeforeningen.

Foreningen viser til at det i 2022 var dobbelt så mange søkere til LIS1-stillinger som det var utlyst. De mener at denne praksisen medvirker til at nyutdannede leger i Norge må vente unødvendig lenge før de får starte på spesialistutdanningen, ettersom leger med medisinutdanning fra Danmark fyller 40 til 60 LIS1-stillinger årlig.

– I en tid hvor det er ressursknapphet på helsepersonell, og kamp om budsjettmidlene, er det uforståelig at helsemyndighetene ikke har klart å løse denne saken. I stedet krever de dublering av tjeneste for leger som kunne, og burde, vært benyttet bedre og andre steder i helsetjenesten. Legeforeningen har lenge jobbet for en politisk løsning, men dette har altså ikke ført frem. Vi ser oss derfor nødt til å ta rettslige skritt for å få denne uholdbare situasjonen avklart, sier Anne-Karin Rime.   

Omtalte personer

Anne-Karin Rime

President, Den norske legeforening

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00