Debatt

Må helsesektoren kollapse før rehabiliteringstjenestene styrkes?

Alle partier er enige om at rehabiliteringstjenestene må prioriteres. Likevel fattet ikke Stortinget noe vedtak som sikrer en helt nødvendig satsing på rehabiliteringsfeltet, skriver leder i Norsk Ergoterapeutforbund, Tove Holst Skyer.

Rehabiliteringsfeltet har blitt nedprioritert av helseminister etter helseminister, skriver leder i Norsk Ergoterapeutforbund, Tove Holst Skyer. 
Rehabiliteringsfeltet har blitt nedprioritert av helseminister etter helseminister, skriver leder i Norsk Ergoterapeutforbund, Tove Holst Skyer. Foto: Ergoterapeutene
Tove Holst Skyer
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Et samlet Storting stiller seg bak Riksrevisjonens kritiske rapport om rehabiliteringstjenestene og støtter rapportens forslag til tiltak. Alle partier er enige: Nå er det alvor – nå må rehabiliteringstjenestene prioriteres.

Hvor alvorlig må situasjonen i helsesektoren bli før det satses på rehabiliteringstjenestene? 

I behandlingen av Nasjonal helse- og samhandlingsplan ble det likevel ikke fattet vedtak som sikrer en helt nødvendig satsning på rehabiliteringsfeltet.

Hvor alvorlig må situasjonen i helsesektoren bli før det satses på rehabiliteringstjenestene? Ventetidene i helsetjenestene må ned. Presset på helse- og omsorgstjenestene må dempes. Det er en økende mangel på helsepersonell. Altfor mange står utenfor arbeidslivet.

Fremmer bærekraft i helsesektoren

Rehabiliteringstjenester og rehabiliteringskompetanse kan bidra til å møte dette utfordringsbildet, men da må rehabiliteringsfeltet styrkes.

Rehabilitering fremmer bærekraft i helsesektoren fordi:

  • Rehabilitering bidrar til at mennesker klarer seg selv og mestrer hverdagen.
  • Rehabilitering får mennesker tilbake til utdanning og arbeid.
  • Rehabilitering forebygger, utsetter og forhindrer behov for andre mer ressurskrevende tjenester.

Stortinget gjorde ikke vedtak

Da helse- og omsorgskomiteen mottok høringsinnspill til behandlingen av Nasjonal helse- og samhandlingsplan, løftet svært mange aktører frem behovet for en styrking av rehabiliteringsfeltet.

Komiteens flertall merket seg følgelig at «et samlet fagfelt etterspør ytterligere planer for videreutvikling av habiliterings- og rehabiliteringsfeltet». Samtidig slo komiteen fast at disse tjenesteområdene vil bli stadig viktigere i årene som kommer.

Hvordan kan det da ha seg at Stortingets behandling av Nasjonal helse- og samhandlingsplan ikke medførte vedtak som tar dette på alvor?

Nedprioritert av minister etter minister

Jeg er alvorlig bekymret for den mangelfulle oppfølgingen av rehabiliteringsfeltet. Samhandlingsmidler er vel og bra, men det monner overhodet ikke.

Rehabiliteringsfeltet har blitt nedprioritert av helseminister etter helseminister. 

Statistisk sentralbyrå kom nylig med sine siste befolkningsfremskrivninger, og vi vet nå at vi i løpet av de ti kommende årene vil få en befolkning som består av flere eldre enn barn og unge. Nå må vi få konkrete tiltak som kan bidra til bærekraft i tjenestene!

Rehabiliteringsfeltet har blitt nedprioritert av helseminister etter helseminister. Nå er det helt nødvendig at Jan Christian Vestre er seg sitt ansvar bevisst og behandler rehabiliteringsfeltet som det det faktisk er; en avgjørende del av løsningene som skal bidra til bærekraft i helsesektoren og samfunnet.

Dette bør Vestre starte med

En styrking må realiseres før deler av helsetjenestene kollapser, og Vestre bør starte med:

  • Å sikre at rehabiliteringstjenester ledes av profesjoner med rehabiliteringskompetanse
  • At hverdagsrehabilitering innføres i alle kommuner
  • At arbeidsrettet rehabilitering prioriteres i hele pasientforløpet
  • At kommuner og sykehus har et tilstrekkelig antall ergoterapeuter

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

Altinget logo
Oslo | København | Stockholm | Brussel
Politikk har aldri vært viktigere
AdresseAkersgata 320180 OsloBesøksadresseGrensen 150180 OsloOrg.nr. 928934977[email protected]
Sjefredaktør og ansvarlig utgiver:Veslemøy ØstremCFOAnders JørningKommersiell direktør:Marius ZachariasenAdministrerende direktørChristoph NørgaardStyreleder og utgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024