NorthConnect får avslag fra regjeringen

Olje- og energidepartementet har besluttet å avslå konsesjonssøknaden fra NorthConnect for en ny utenlandsforbindelse mellom Norge og Storbritannia. Departementet har kommet frem til at det ikke er grunnlag for å gi konsesjon til prosjektet slik det foreligger i dag, opplyser OED i en pressemelding.

Foto: Ørn E. Borgen / NTB
Oscar Solvang BergersenIngrid Skovdahl

Torsdag kunngjorde Olje- og energidepartementet i en pressemelding at de har avslått konsesjonssøknaden fra NorthConnect om å bygge en ny utenlandsforbindelse mellom Norge og Skottland. Kabelen skulle etter planen gå mellom Sima i Eidsfjord til Peterhead i Skottland, og ha en kapasitet på 1.400 megawatt (MW).

Departementet har nå vurdert søknaden samlet, og konkludert med at det ikke er grunnlag for å gi konsesjon til prosjektet slik det foreligger i dag.

– Det er viktig for regjeringen å sikre at vi har et kraftsystem som til enhver tid oppfyller de grunnleggende målene med kraftforsyningen. Vi trenger effektkapasiteten i vannkrafta og vil ikke utsette den for ytterligere eksport. Etter min vurdering tilsier konsekvensene av å etablere en ny utenlandskabel at det ikke gis konsesjon til prosjektet, sier olje- og energiminister Terje Aasland i pressemeldingen fra departementet.

Altinget logoEU/EØS
Ønsker du å lese artikkelen?
Du får politiske nyheter og analyser om EU/EØS samt tilgang til løpende debatt på feltet.
Les mer om priser og kjøpsbetingelser her.
0:000:00