Debatt

Oda Helen Sletnes: EU-utvidelsen er blitt geopolitikk

Både i EU-hovedstedene og Brussel tenkes det nå nytt om EU-utvidelsen. Står Europa overfor et mulighetenes vindu som kan lukke seg med nye tilbakeslag? Har EU tid til å vente? Alternativene både for kandidatlandene og EU blir færre. EU-utvidelsen er blitt geopolitikk, skriver Oda Helen Sletnes, tidligere EU-ambassadør og president i ESA.

Spørsmålet om EU-utvidelse er nå høyt på dagsordenen igjen. Selv Frankrike, som har vært mest skeptisk til utvidelse av EU, har nå snudd i lys av den geopolitiske situasjonen. For å sende et tydelig signal til Russland om europeisk samarbeid og samhold, har den franske presidenten Emmanuel Macron blant annet startet et nytt møteformat: Det europeiske politiske fellesskapet, som hadde sitt første møte i juni i år.
Spørsmålet om EU-utvidelse er nå høyt på dagsordenen igjen. Selv Frankrike, som har vært mest skeptisk til utvidelse av EU, har nå snudd i lys av den geopolitiske situasjonen. For å sende et tydelig signal til Russland om europeisk samarbeid og samhold, har den franske presidenten Emmanuel Macron blant annet startet et nytt møteformat: Det europeiske politiske fellesskapet, som hadde sitt første møte i juni i år.Foto: Carl Court/Pool via AP
Oda Helen Sletnes
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Det siste tiåret har det vært mange tilbakeslag og liten eller ingen fremdrift i EUs utvidelsesforhandlinger. Men krigen i Ukraina og politisk ustabilitet i Moldova og på Vest-Balkan, sammen med økt press fra land som Russland og Kina for å ivareta sine ekspanderende økonomiske og politiske interesser i disse delene av Europa, har satt EU-utvidelsen på dagorden igjen.

Montenegro har forhandlet om EU-medlemskap siden 2012, Serbia siden 2014. Bosnia søkte i 2016. Kommisjonen åpnet forhandlinger med Albania og Nord-Makedonia i 2020. Ukraina ble kandidatland i juni 2022. Tyrkia søkte EU-medlemskap i 1999 og har tatt nye initiativ til å komme med på toget til Brussel, selv om utsiktene til medlemskap i beste fall er svært langt frem. Tyrkia forhandler nå om et tettere samarbeid gjennom en modernisering av tollunionen.

Har Europa råd til å la være?

Usikkerhet, uklarhet og lettvinte løfter, kanskje fra begge sider, kan ha bidratt til å øke Europas sårbarhet. EUs utvidelsesprosess har kjørt seg inn i en blindgate. De rammene som er blitt satt opp for samarbeid med landene øst i Europa, om enn godt tenkt og ment, har vist seg utilstrekkelige i møte med dagens konfliktfylte internasjonale klima. 

Alternativene både for kandidatlandene og EU blir færre. EU-utvidelsen er blitt geopolitikk.

Oda Helen Sletnes
Seniorrådgiver, KREAB Brussel

Både i EU-hovedstedene og Brussel tenkes det nå nytt om EU-utvidelsen. Står Europa overfor et mulighetenes vindu som kan lukke seg med nye tilbakeslag? Har EU tid til å vente? Alternativene både for kandidatlandene og EU blir færre. EU-utvidelsen er blitt geopolitikk.

18 millioner nye unionsborgere fra Vest-Balkan-landene sammen med en samlet befolkning på 45 millioner i Ukraina og Moldova, vil kreve store tilpasninger fra alle sider i dette forhandlingsspillet. Det er ingen tvil om at det vil være krevende, men spørsmålet er om Europa har råd til å la være. Uansett ville kostnadene med gjenreisning etter krig og konflikt i disse områder være av en helt annen størrelsesorden enn konsekvensene for EU-budsjettet. 

Les også

Forhandlet innfasing av nye medlemmer

Må EU gjennom en opprivende traktatreform for å ta imot nye medlemmer? Kanskje ikke. Flere mener det fortsatt er rom innenfor Lisboa-traktatens rammer til mer flertallsavgjørelser i Rådet, videreutvikling av uformelt samarbeid i flere formater og etablering av nye arbeidsformer i Kommisjonen. Schengen-samarbeidet og pengeunionen har uansett egne opptakskrav. Alle medlemsland vil neppe delta på samme måte i alle politikkområder.

Både i regjeringene og tenketankene diskuteres muligheten for en forhandlet innfasing av nye medlemmer. Pengestøtte og politisk representasjon i EU-organene kan økes gradvis og trappes opp for kandidatland som er på rett vei, men ikke fullt i mål. Tenketanken CEPS (Centre for European Policy Studies, red.anm.) har lagt frem interessante ideer om delvis integrasjon og medlemskap på «prøvevilkår» de første ti årene etter tiltredelse av nye medlemsland. 

Et mer integrert Europa er nødvendig for å møte dagens utfordringer.

Oda Helen Sletnes
Seniorrådgiver, KREAB Brussel

Integrert Europa er nødvendig

Frankrike har vært av de landene i EU som var mest skeptisk til en utvidelse av EU, men har snudd. Geopolitisk ustabilitet og uklare prosesser uten avslutning virker splittende, ifølge president Macron. Et mer integrert Europa er nødvendig for å møte dagens utfordringer. 

Det kan bety et EU med mindre tid til andre. Også til Norge.

Oda Helen Sletnes
Seniorrådgiver, KREAB Brussel

For å sende et tidlig og tydelig signal til Russland om europeisk samhold, har Frankrikes president Macron det siste året også dratt i gang et nytt møteformat som kalles Det europeiske politiske fellesskapet, EPC, hvor også Norge inviteres med. 44 lands stats- og regjeringssjefer fra hele Europa, men uten Russland, skal møtes på nytt i oktober i Granada. På dagsorden står migrasjon, energi, klima og sikkerhet. Opprettelse av et europeisk «sikkerhetsråd» som skulle inkludere Storbritannia, har også vært diskutert, men har foreløpig falt på manglende tysk-fransk enighet. Men nye formater kan ikke erstatte fullt medlemskap, og Macron stiller seg fullt og helt bak ukrainsk EU- og Nato-medlemskap.

Utvidelsen kan ikke lenger utsettes

For landene på Vest-Balkan er det nå 20 år siden toppmøtet i Tessaloniki som bekreftet at målet var EU-medlemskap. Det er ingen tvil om at EUs dagsorden er full, men det synes å være enighet om at det ikke lenger er noe alternativ å skyve utvidelsen nedover på agendaen. EU-president Michel har gitt uttrykk for at EU kan ha nye medlemmer allerede fra 2030.

Det kan bety et EU med mindre tid til andre. Også til Norge. 

Les også

Omtalte personer

Emmanuel Macron

President, Frankrike (La République en Marche)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00