Stortingspresidenten: – Da vi sto på Stortingets balkong, slet vi med å holde tårene tilbake

16. mai signerte stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) en helt uvanlig demokratisk samarbeidsavtale med sin ukrainske kollega Ruslan Stefantsjuk. – Jeg mener at det ikke bare handler om Ukrainas fremtid, men også om hvilke verdier Europa skal bygge på, sier han i et intervju med Altinget.

− Jeg tenker på besøket fra Ruslan Stefantsjuk forrige uke, da vi sto på Stortingets balkong sammen. Vi slet med å holde tårene tilbake, for vi bare så på hverandre, og så klarte vi nesten å forstå hverandres tanker. Det er jo nettopp dette de drømmer om, det vi feirer på 17. mai, forteller stortingspresident Masud Gharahkhani.
− Jeg tenker på besøket fra Ruslan Stefantsjuk forrige uke, da vi sto på Stortingets balkong sammen. Vi slet med å holde tårene tilbake, for vi bare så på hverandre, og så klarte vi nesten å forstå hverandres tanker. Det er jo nettopp dette de drømmer om, det vi feirer på 17. mai, forteller stortingspresident Masud Gharahkhani.Foto: Stortinget/NTB
Ingrid Skovdahl

Denne saken ble publisert 17. mai 2023.


Etter at Masud Gharahkhani (Ap) tiltrådte posten som stortingspresident i november 2021, har han gjort seg kjent for sitt engasjement for demokrati, ytringsfrihet og menneskerettigheter – ikke uten kontrovers.

Mandag denne uken besøkte han i den internasjonale ytringsfrihetskonferansen World Expression Forum (Wexfo), som arrangeres på Lillehammer på årlig basis. 

Det handler ikke bare om Ukrainas fremtid, men også om hvilke verdier Europa skal bygge på.

Masud Gharahkhani
Stortingspresident

Da han møtte Altinget for et intervju, stod det fort klart at dette er en stortingspresident med et dyptfølt og brennende engasjement for sitt virke, og et stort hjerte for menneskene han møter i de mest varierte jobbsituasjoner.

– Jeg opplever at vi er i en tid hvor det finnes nok av saker som forener oss uavhengig av partipolitikk, for eksempel demokrati, frihet og menneskerettigheter. Det har vært et stort engasjement for meg, i min rolle. Derfor dro jeg til Kiev rett etter at krigen brøt ut. For jeg mener at det ikke bare handler om Ukrainas fremtid, men også om hvilke verdier Europa skal bygge på.

Demokratisk samarbeidsavtale med Ukraina

For Masud Gharahkhani handler en stor del av hans virke om å jobbe for å opprettholde og styrke det norske demokratiet. Mye handler også om å være raus og dele sine erfaringer med kolleger i andre land.

– Det vi ser nå, er dessverre en demokratisk tilbakegang i verden. Men Norge topper fortsatt, ikke bare på demokrati, men også på ytringsfrihet og pressefrihet. Jeg tenker at vi kan dele av vår erfaring med andre land som ønsker å bli enda mer demokratiske, sier Gharahkhani.

16. mai inngikk Stortinget og det ukrainske parlamentet Verkhovna Rada en avtale om å videreutvikle demokratisamarbeidet mellom de to nasjonalforsamlingene. Det er en avtale som strekker seg fra 2023 til 2027.

Jeg tenker at vi kan dele av vår erfaring med andre land som ønsker å bli enda mer demokratiske.

Masud Gharahkhani
Stortingspresident

− Et demokrati trenger en velfungerende nasjonalforsamling. Formålet med avtalen er å bidra til å understøtte nøkkelrollen det ukrainske parlamentet har i å sikre Ukrainas frihet, selvstendighet og demokrati, uttalte Gharahkhani i en pressemelding fra Stortinget samme dag som nyheten ble kjent. 

Overfor Altinget understreker Gharahkhani det uvanlige med en slik avtale mellom Stortinget og andre parlament.

− Men vi tenkte at «Nå har vi inngått en historisk avtale med Nansen-programmet på fem år, på 75 milliarder kroner – la oss også styrke samarbeidet mellom våre to parlamenter i et demokratisk samarbeid», forteller han.

Les også

Hva kan Stortinget gjøre, mer konkret, for å hjelpe Ukraina med å styrke demokratiet?

− Det er litt opp til det ukrainske parlamentet hva de trenger bistand til. Vi har hatt et samarbeid over tid, men nå ønsker vi å forsterke det, sier stortingspresidenten.

Han forteller at en rekke parlamentarikere fra Ukraina vil bli invitert til å besøke Stortinget fremover, og sannsynligvis vil det også være utveksling andre veien. En del av samarbeidet vil også fokusere på å bygge og styrke en demokratisk kultur over tid. 

Noen ganger får jeg spørsmål om det er jeg som bestemmer hvem som skal sitte i presselosjen på Stortinget. Nei, det er jo det som er hele poenget – fordi maktkritikk er en del av demokratiet.

Masud Gharahkhani
Stortingspresident

Det å omsette demokratiske prinsipper i praksis, krever ifølge Gharahkhani et målrettet og kontinuerlig arbeid som må foregå over lenger tid. Hvordan man kan få til en demokratisk kultur der man faktisk samarbeider med hverandre, er et av de spørsmålene han oftest får når internasjonale gjester besøker Stortinget.

− Én ting er jo en grunnlov der det står noe på papiret, men alle parlament ville nok ikke hatt det like enkelt å få til en avtale som for eksempel Nansen-pakken, der alle Stortingets partier sammen med regjeringen har klart å bli enige om en tiltaksplan. Det er nok noe som overrasker mange, sier Gharahkhani.

Et annet viktig element, som også overrasker en del internasjonale gjester, er den frie pressens betydning for demokratiet.

− Mange overraskes over at pressen har fri tilgang til Stortinget, at pressen selv bestemmer hvem som skal ha tilgang gjennom presselosjen, og at det til og med er egen plass til pressen i Stortingssalen. Noen ganger får jeg spørsmål om det er jeg som bestemmer hvem som skal sitte der, eller om jeg tar vekk de som er regjeringskritiske. Nei, det er jo det som er hele poenget – fordi maktkritikk er en del av demokratiet. Alt dette er erfaringer som vi kan dele med andre, slår Gharahkhani fast.

For oss i Norge er det en påminnelse om at verdiene vi har, ikke kan tas for gitt.

Masud Gharahkhani
Stortingspresident

Norge må også være ydmyke

Stortingspresidenten redegjør gjerne for hva Norge kan gjøre for Ukraina – men han er også nøye med å understreke at samarbeidet går i begge retninger, og at Ukraina har viktige erfaringer å dele med Norge, ikke minst når det gjelder beredskapsarbeid og krisetilstander.

− Vi må også være ydmyke og innse at vi har noe å lære tilbake, sier Masud Gharahkhani.

− Jeg tror mange av oss er imponert over hvordan både min kollega Ruslan Stefantsjuk og president Zelenskyj har holdt hjulene i gang, til tross for missilene som skytes over Kiev. Hvordan man jobber i krisetilstand, er erfaring vi kan hente inn, sier Gharahkhani.

8. mai 2022 reiste stortingspresidenten til Kiev, og traff blant annet sin ukrainske kollega Ruslan Stefantsjuk, som er formann for det ukrainske parlamentet Verkhovna Rada.
8. mai 2022 reiste stortingspresidenten til Kiev, og traff blant annet sin ukrainske kollega Ruslan Stefantsjuk, som er formann for det ukrainske parlamentet Verkhovna Rada. Foto: Jorunn Nilsen/Stortinget

Stortingspresidenten forteller om de sterke inntrykkene han fikk da han var på sitt første besøk i det ukrainske parlamentet.

– Min kollega Stefantsjuk skulle vise meg rundt, og det var mørkt og sandsekker overalt. De var klare til bakkekrig.

Tross den russiske invasjonen var det ukrainske parlamentet fast bestemt på å fortsette møtene og votere over unntakstilstanden. Det var viktig å vise både folket og verden at de fortsatte kampen for å holde demokratiet gående.

– Stefantsjuk fortalte meg at samtidig som parlamentsmedlemmene var i gang med voteringen, visste de at missilene var på vei inn til Kiev. De kikket opp mot taket og lurte på når missilene ville komme. Stefantsjuk måtte derfor be dem om å passe på og følge med, slik at voteringen gikk riktig for seg, sier Gharahkhani.

Les også

− Det er jo nettopp dette de drømmer om, det vi feirer på 17. mai

Stortingspresidenten blir merkbart rørt når han forteller om det nære vennskapet som etter hvert har utviklet seg mellom ham selv om den ukrainske parlamentspresidenten Ruslan Stefantsjuk, i deres arbeid med å opprettholde og styrke demokratiet.

− Jeg tenker på besøket fra Stefantsjuk forrige uke, da vi sto på Stortingets balkong sammen. Vi slet med å holde tårene tilbake, for vi bare så på hverandre, og så klarte vi nesten å forstå hverandres tanker. Det er jo nettopp dette de drømmer om, det vi feirer på 17. mai, sier han.

Masud Gharahkhani beskriver hvordan et nært og viktig vennskap har utfoldet seg mellom ham og hans ukrainske kollega Ruslan Stefantsjuk.
Masud Gharahkhani beskriver hvordan et nært og viktig vennskap har utfoldet seg mellom ham og hans ukrainske kollega Ruslan Stefantsjuk. Foto: Peter Mydske/Stortinget

− For oss i Norge er det en påminnelse om at verdiene vi har, ikke kan tas for gitt. Jeg tror krigen i Ukraina har gjort at ting kommer nærmere på oss, og at vi har blitt mer bevisst på det. Demokrati er noe du må ta vare på hver eneste dag, sier Gharahkhani.

Har det norske demokratiet noen svakheter som vi bør ta tak i?

− Vi har en utfordring både når det gjelder representasjon og deltakelse. Selv om vi har 45 prosent kvinner i Stortinget, og vi skal være stolte for det, kan vi fortsatt bli enda mer representative, sier Gharahkhani.

Han ser også med bekymring på valgdeltakelsen i kommunevalgene.

− Der har vi en jobb å gjøre i forhold til eksempelvis førstegangsvelgere og minoritetsgrupper. Skal et demokrati fungere, må folk også delta i det og engasjere seg. Noe jeg bruker mye tid på å si når jeg for eksempel er på besøk i videregående skoler, er derfor at det er de som skal sørge for at vi også i fremtiden er et av verdens beste demokratier, fortsetter han. 

Vi skal vise solidaritet med de menneskene som ikke har disse demokratiske verdiene. Det er en viktig del av den humanitære arven vi har i oss.

Masud Gharahkhani
Stortingspresident

Stortingspresidenten forteller også om større ambisjoner internt på Stortinget og i internasjonalt samarbeid.

− En ambisjon jeg har, hvis jeg får med meg resten av presidentskapet, er at vi kanskje skulle ha brukt det til en arena i mindre skala, og gjennomføre internasjonale konferanser der vi inviterer spennende personer og diskuterer hvordan vi kan bli enda bedre på områder hvor vi har svakheter i vårt demokrati, sier han og tilføyer:

− Vi skal vise solidaritet med de menneskene som ikke har disse demokratiske verdiene. Det er en viktig del av den humanitære arven vi har i oss.

Les også

Omtalte personer

Masud Gharahkhani

Stortingspresident, leder, Stortingets valgkomité, leder, Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg

Ruslan Stefantsjuk

Parlamentsformann, Ukraina
Jurist

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00