SV vil utvide innleieforbud. Ap stusser over forslaget (+)

SV ønsker å utvide forbudet mot innleie fra bemanningsselskaper, men får så langt ingen støtte fra Fellesforbundet og Ap. Forslaget er fremmet etter at ESA stilte kritiske spørsmål til Norge om hvorvidt forslaget er i strid med EØS-retten. 

Freddy André Øvstegård tar til orde for å utvide innleieforbudet til også å gjelde ISO-bransjen: Der jobber folk med isolasjon, stillas og overflatebehandling,
Freddy André Øvstegård tar til orde for å utvide innleieforbudet til også å gjelde ISO-bransjen: Der jobber folk med isolasjon, stillas og overflatebehandling,Foto: Foto: Terje Pedersen / NTB
0:000:00