22. mars 202308:00 - 10:15
Frokostmøte: EUs nye klimapolitikk og hva den betyr for Norge

Forskningsprosjektet Platon, Fridtjof Nansens Institutt, CICERO, SSB, NIBIO og Frischsenteret inviterer til frokostmøte om EUs nye klimapolitikk.

Forskere fra CICERO, Fridtjof Nansens Institutt, Frischsenteret, NIBIO og Statistisk sentralbyrå bidrar med oppdateringer på innsatsfordelingen, landbruk, karbontoll og nye mål for kvotemarkedet. Kommentarer og innlegg fra Skogeierforbundet, Zero og Klimastiftelsen.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00