30. mai 202310:00 - 16:00
Storting - endringer i integreringsloven og utlendingsloven

Det vil bli avholdt Storting fra kl. 10. Storting vil bli direktesendt på Stortinget nettsider.

Dagsorden:

 1. Representantforslag om å nekte flyktninger å flytte til andre kommuner før de er selvforsørgende
 2. Endringer i integreringsloven mv. (presiseringer)
 3. Midlertidige endringer i integreringsloven (utveksling av kompetanseopplysninger)
 4. Endringer i sameloven (endringer i språkregler)
 5. Lov om Digitaliseringsdirektoratets tilgang til taushetsbelagte opplysninger i Folkeregisteret
 6. Representantforslag om marine grunnkart i kystsona
 7. Representantforslag om å bryte båndene mellom utbygger og utreder i konsekvensutredninger om natur og klima
 8. Representantforslag om granskning av hvordan enslige mindreårige asylsøkere har forsvunnet asylmottak og omsorgssentre
 9. Representantforslag om å bedre livs- og boforholdene for enslige mindreårige asylsøkere
 10. Representantforslag om reform av UNE
 11. Endringer i utlendingsloven (utvisning av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser og frister ved frihetsberøvelse av mindreårige)
 12. Lov om informasjonstilgang m.m. for det uavhengige utvalget som skal granske straffesaken mot Viggo Kristiansen i Baneheia-saken og foreta en gjennomgang av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker (Baneheia-utvalget)
 13. Endringer i angrerettloven (pengespill)
 14. Endringar i gravplassloven m.m.
 15. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 69/2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2019/2161
 16. Endringer i markedsføringsloven og angrerettloven mv. (gjennomføring av moderniseringsdirektivet) (Lov-delen)
 17. Endringer i barnevernsloven m.m. (formidling av opplysninger, meldinger om ufødte barn, politiattest)
 18. Endringer i barnelova mv. (krav om barneomsorgsattest)

 


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00