3. mars 2024- 5. mars 2024
Interparlamentarisk konferanse i EU

EU avholder en interparlamentarisk konferanse om utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk i EU.

0:000:00