13. februar 202423:55 - 23:55
Høringsfrist: endring i forskriften om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser - gjennomføring av EU 2023/1525

Forsvarsdepartementet sender på offentlig høring forslag til forskrift om endringer i forskrift 4. oktober 2013 nr. 1185 om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser (FOSA).

0:000:00