22. mars 2023- 24. mars 2023
Summit of Barents Euro-Arctic Indigenous Sámi People

Toppmøtet organiseres og arrangeres av presidentenskapet for Europaparlamentet, Sametinget i Finland og det finske presidentskapet for Barents Euro-Arctic Council 2021-2023. Sametingene i Norge og Sverige er også involvert.

0:000:00